Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 14...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 14 tháng 7 năm 2017

50
0
http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 14 tháng 7 năm 2017

Mặt Đối Mặt

Đọc: Xuất Ê-díp-tô ký 33:7-14 |

Đức Giê-hô-va nói chuyện với Môi-se mặt đối mặt như một người nói chuyện với bạn mình. Xuất Ê-díp-tô ký 33:11

Hơn bao giờ hết, thế giới ngày nay được kết nối với nhau qua mạng truyền thông. Dù vậy, không gì giá trị hơn khoảng thời gian thực sự ở bên nhau. Khi chúng ta chuyện trò và cười đùa với nhau, chúng ta thường cảm nhận được cảm xúc của người khác bằng cách quan sát nét mặt của họ. Những ai thương yêu nhau, dù là người thân trong gia đình hoặc bạn bè, đều muốn chuyện trò với nhau mặt đối mặt.

Chúng ta thấy mối liên hệ mặt đối mặt này giữa Chúa và Môi-se, người được Chúa chọn để dẫn dắt dân Ngài. Trải qua nhiều năm theo Chúa, Môi-se ngày càng tin cậy Chúa và ông tiếp tục theo Ngài bất chấp sự dấy loạn và thờ hình tượng của hội chúng. Sau khi hội chúng thờ lạy con bò vàng thay vì Chúa (xem Xuất. 32), Môi-se dựng một cái lều bên ngoài trại để làm nơi ra mắt Chúa, trong khi đó hội chúng buộc phải quan sát từ xa (33:7-11). Khi trụ mây, biểu thị sự hiện diện của Chúa, giáng xuống cái lều, Môi-se cầu khẩn thay cho hội chúng. Chúa hứa rằng Sự Hiện Diện của Ngài sẽ ở với họ (c.14).

Bởi sự chết của Chúa Jêsus trên thập tự giá và sự sống lại của Ngài, chúng ta không còn cần một người như Môi-se để thay mình trò chuyện với Chúa. Thay vào đó, như Chúa Jêsus đã bày tỏ cho các môn đồ, chúng ta có thể làm bạn với Đức Chúa Trời thông qua Đấng Christ (Giăng 15:15). Chúng ta có thể gặp gỡ Ngài, là Đấng phán với chúng ta như một người trò chuyện cùng bạn mình.

Ôi, khi đối mặt Ngài phước biết bao, đối mặt Jêsus tường mực nào; ôi, tôi đối mặt cùng Cứu Chúa rày, yêu tôi trời bể sánh khôn tày. Carrie E. Breck
Chúng ta có thể trò chuyện với Chúa như một người bạn.

bởi Amy Boucher Pye |

shares