Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 14...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 14 tháng 8 năm 2017

42
0
http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 14 tháng 8 năm 2017

Yêu Thương Con Trẻ

Đọc: Ma-thi-ơ 18:1–10 |

Hãy để các con trẻ đến với Ta, đừng ngăn cản chúng vì vương quốc thiên đàng thuộc về những người giống như các con trẻ ấy. Ma-thi-ơ 19:14

Thomas Barnado bước vào trường y khoa Bệnh Viện Luân Đôn vào năm 1865 với ước mơ dành cuộc đời mình làm giáo sĩ y khoa ở Trung Hoa. Chẳng bao lâu sau, Barnado khám phá ra một nhu cầu cấp thiết ngay trước sân nhà ông – nhiều trẻ em vô gia cư sống và chết ngoài đường phố ở Luân Đôn. Barnado quyết định làm một điều gì đó trước tình trạng kinh khủng này. Ông thành lập nhiều nhà ở dành cho trẻ em nghèo ở khu vực phía đông Luân Đôn. Nhờ đó, Barnado đã cứu được khoảng 60.000 em trai và gái khỏi cảnh nghèo khổ và có nguy cơ chết sớm. Nhà thần học và mục sư John Stott nhận định rằng: “Ngày nay chúng ta có thể gọi ông là thần hộ mệnh của trẻ em đường phố.”

Chúa Jêsus phán rằng: “Hãy để các con trẻ đến với Ta. Đừng ngăn cản chúng! Vì Vương Quốc Thiên Đàng thuộc về những người giống như các con trẻ ấy” (Mat. 19:14). Hãy tưởng tượng đám đông và các môn đồ đã ngạc nhiên thế nào khi nghe lời tuyên bố nầy. Ngày xưa, trẻ con hầu như không được xem trọng và phần lớn bị gạt ra bên lề xã hội. Tuy vậy, Chúa Jêsus đã chào đón, ban phước và quý trọng trẻ con.

Gia-cơ, một trước giả Tân Ước đã thách thức những người theo Đấng Christ khi nói rằng: “Sự tin đạo thuần khiết, không hoen ố trước mặt Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, là thăm viếng trẻ mồ côi… trong cơn hoạn nạn của họ” (Gia-cơ 1:27). Ngày nay, giống như trẻ mồ côi ở thế kỷ thứ nhất, trẻ em thuộc mọi giai cấp xã hội, sắc tộc và môi trường gia đình đều đối diện với nguy cơ bị bỏ bê, nạn buôn bán người, ngược đãi, ma túy, và nhiều tệ nạn khác. Làm thế nào chúng ta có thể tôn kính Cha là Đấng yêu thương chúng ta bằng cách bày tỏ sự quan tâm chăm sóc của Ngài dành cho các trẻ nhỏ mà Chúa Jêsus đã chào đón?

Hãy bày tỏ tình yêu thương của Chúa Jêsus.

bởi Bill Crowder |

shares