Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 15...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 15 tháng 02 năm 2018

56
0
http://baigiangtinlanh.com
Đi Đến Nơi Chúa Dẫn Dắt

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 15 tháng 02 năm 2018

Đọc: I Các vua 19:19-21 |

Rồi Ê-li-sê lên đường, đi theo Ê-li và phục vụ ông. I Các vua 19:21

Khi còn nhỏ, tôi rất háo hức với buổi nhóm tối Chúa Nhật của hội thánh. Những giờ nhóm đó rất thú vị! Thông thường, chúng tôi sẽ được nghe các giáo sĩ hoặc diễn giả khách mời giảng vào tối Chúa Nhật. Sứ điệp của họ luôn truyền cảm hứng cho tôi vì họ sẵn lòng rời xa gia đình, bạn bè và đôi khi là nhà cửa, tài sản, sự nghiệp để đi hầu việc Chúa tại những nơi xa lạ, không quen thuộc và đôi khi rất nguy hiểm.

Giống như các giáo sĩ đó, Ê-li-sê đã bỏ lại nhiều thứ để theo Chúa (I Vua. 19:19-21). Trước khi Chúa dùng Ê-li để kêu gọi Ê-li-sê phục vụ Ngài, chúng ta không biết gì về Ê-li-sê, ngoại trừ việc ông là nông dân. Khi gặp ông đang cày ruộng, tiên tri Ê-li đã ném áo choàng lên vai Ê-li-sê (là biểu tượng cho chức vụ tiên tri) và kêu gọi ông đi theo. Ê-li-sê chỉ xin được hôn từ biệt cha mẹ. Sau đó, ông giết đôi bò mình đang dùng, đốt cày của mình, chào từ biệt cha mẹ và đi theo Ê-li.

Mặc dù không phải ai trong chúng ta cũng được kêu gọi rời xa gia đình, bạn bè để đi hầu việc Chúa trọn thời gian như các giáo sĩ, nhưng Chúa muốn tất cả chúng ta đi theo Ngài và “sống theo ơn Chúa ban, và theo sự kêu gọi của Đức Chúa Trời” (I Cô. 7:17). Trong kinh nghiệm của tôi, phục vụ Chúa là việc hết sức hồi hộp và đầy thách thức dù ở bất cứ nơi đâu, ngay cả khi không bao giờ rời bỏ quê hương.

Lạy Chúa, xin trang bị chúng con để trở nên những giáo sĩ cho Ngài ở bất cứ nơi đâu Ngài đặt để – dù gần hay xa, tại quê nhà hay ở hải ngoại.
Chúa sẽ chỉ cho chúng ta biết cách phục vụ Ngài dù chúng ta đang ở đâu.

bởi Alyson Kieda |

CHÚ GIẢI

Ê-li-sê đã nối gót Ê-li bước vào chức vụ cho thế hệ của mình và kiểu mẫu đó không phải là duy nhất. Trong những giây phút cuối cùng của cuộc hành trình ra khỏi Ai Cập, Môi-se – nhà lãnh đạo và nhà lập pháp của dân Y-sơ-ra-ên đã có Giô-suê tiếp nối chức vụ, Giô-suê là người đã sát cánh với ông trong suốt 40 năm. Nhiều thế kỷ sau đó, Chúa Jêsus đã nối tiếp Giăng Báp-tít (“Ê-li” thứ hai được đề cập trong Ma-la-chi 4:5 và Ma-thi-ơ 11:14) trong việc công bố Tin Lành về nước trời. Những kiểu mẫu người tiền nhiệm và người kế vị này liên kết với nhau bởi một trong những dấu hiệu quan trọng nhất của Kinh Thánh – đó chính là tên. Tên của ba người nối tiếp Môi-se, Ê-li và Giăng trong chức vụ là Giô-suê, Ê-li-sê và Chúa Jêsus đều có cùng ý nghĩa: “Đức Chúa Trời là sự cứu rỗi.” Trong suốt nhiều năm, đây là sự tin chắc của dân Chúa. Đức Chúa Trời cứu chúng ta bởi ân điển Ngài và tiếp tục ban năng lực cho chúng ta qua Thánh Linh Ngài để tiếp tục bước theo Ngài và phục vụ người khác ở những nơi mà Ngài đặt để.

Chúa kêu gọi bạn phục vụ ở nơi đâu?

Bill Crowder

shares