Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 15...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 15 tháng 03 năm 2018

33
0
http://baigiangtinlanh.com
Phơi Bày Để Chữa Lành

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 15 tháng 03 năm 2018

Phơi Bày Để Chữa Lành

Đọc: Thi thiên 25:1-11

Lạy Đức Giê-hô-va, xin cho con biết các đường lối Ngài và dạy dỗ con các nẻo đường Ngài. Thi thiên 25:4

Khi còn nhỏ, tôi thường xem bố cày xới đất trên cánh đồng. Ở đường cày đầu tiên, lưỡi cày sẽ xới tung những tảng đá lớn trên đường nó đi qua. Sau đó, bố tôi cày thêm lần nữa, và thêm lần nữa để làm tơi đất ra. Mỗi lần lưỡi cày đi qua, những viên đá nhỏ hơn nữa lại được loại bỏ. Quá trình đó cứ tiếp diễn, bố tôi cứ cày tới cày lui khắp cả cánh đồng.

Quá trình tăng trưởng trong ân điển cũng tương tự như vậy. Khi chúng ta tin Chúa, chúng ta sẽ nhận ra những tội lỗi “lớn”. Chúng ta xưng tội với Chúa và nhận được sự tha thứ của Ngài. Nhưng nhiều năm trôi qua, khi Lời Chúa tác động vào cuộc đời chúng ta và thấu vào nơi sâu thẳm nhất trong tấm lòng, thì Đức Thánh Linh tiếp tục phơi bày những tội lỗi khác. Trước đây, những tội lỗi trong tâm tưởng vốn được xem là lỗi lầm nhỏ nhặt – chỉ là tội nhỏ, dường như không mấy quan trọng – thì giờ đây chúng ta nhận biết đó là thái độ và hành động tai hại, xấu xa. Đó là những tội như kiêu ngạo, tự thương hại, phàn nàn, nhỏ nhen, định kiến, thù hận, ham mê tư lợi.

Chúa phơi bày từng tội lỗi trong chúng ta để Ngài có thể loại bỏ tất cả. Ngài chỉ ra để Ngài chữa lành. Khi những thái độ có hại vốn bị che giấu nay được phơi bày, chúng ta có thể cầu nguyện như Đa-vít: “Đức Giê-hô-va ôi! Vì cớ danh Ngài, xin tha thứ cho con, vì con phạm tội nặng” (Thi. 25:11).

Hạ mình xưng nhận tội lỗi, dù đau đớn nhưng là điều ích lợi cho linh hồn. Đó là một trong những cách Chúa “chỉ dạy con đường cho kẻ có tội.” Ngài “dẫn dắt người khiêm nhường trong sự chính trực, chỉ dạy con đường Ngài cho kẻ nhu mì” (c.8-9).

Lạy Chúa, cảm ơn Ngài đã nhớ đến chúng con theo tình yêu của Ngài. Xin chỉ dạy con và hướng dẫn con. Xin dạy con sống xứng đáng với sự tha thứ dư dật của Ngài.
Chúa Jêsus chấp nhận con người của chúng ta và khiến chúng ta trở nên người xứng đáng.

bởi David H. Roper 

CHÚ GIẢI

Việc Chúa mong muốn thanh tẩy tội lỗi của chúng ta phải đi kèm với việc chúng ta mong muốn được thanh tẩy khỏi tội lỗi. Trong Thi Thiên 139, Đa-vít ngẫm nghĩ: “Đức Chúa Trời ôi! Xin tra xét con và biết lòng con; Xin thử nghiệm con và biết tư tưởng con; Thử xem con có lối ác nào không, và dẫn con vào con đường đời đời” (c.23-24). Lời cầu nguyện này của ông bày tỏ mong muốn sự thanh tẩy và phục hồi mà chỉ có thể đến từ Chúa. Sứ đồ Giăng lặp lại lời mời gọi đó trong I Giăng 1:9: “Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín, công chính sẽ tha tội cho chúng ta và tẩy sạch chúng ta khỏi mọi điều bất chính.” Và Chúa Jêsus luôn sẵn sàng cứu giúp. Giăng viết: “Hỡi các con bé nhỏ của ta, ta viết cho các con những điều nầy để các con không phạm tội. Nhưng nếu có ai phạm tội thì chúng ta có Đấng biện hộ với Đức Chúa Cha là Đức Chúa Jêsus Christ, Đấng công chính” (I Gi. 2:1). Thật là một lời hứa tuyệt vời!

Những tội lỗi chưa được xưng nhận có đang ngăn trở mối quan hệ giữa bạn với Cha không? Ngài luôn sẵn sàng tha thứ cho bạn.

Bill Crowder

shares