Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 15...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 15 tháng 04 năm 2018

65
0
http://baigiangtinlanh.com
Lý Do Tôi Hát

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 15 tháng 04 năm 2018

Lý Do Tôi Hát

Đọc: Thi Thiên 98

Hãy hát cho Đức Giê-hô-va một bài ca mới, vì Ngài đã làm các phép mầu. Thi Thiên 98:1

Khi tôi mười ba tuổi, nhà trường bắt buộc học sinh phải tham dự bốn khóa học khám phá, bao gồm môn kinh tế gia đình, nghệ thuật, hợp xướng và nghề mộc. Ngày đầu tiên học môn hợp xướng, người hướng dẫn gọi từng học sinh đến chỗ cây đàn piano để thử giọng và sắp chỗ theo từng quãng giọng. Khi đến lượt, tôi đã hát nhiều lần những nốt mà cô giáo đánh, nhưng không được chỉ định vào nhóm nào trong phòng cả. Thay vào đó, sau nhiều lần cố gắng, cô trả tôi về văn phòng tư vấn của trường để đăng ký môn khác. Từ giây phút đó, tôi nghĩ rằng mình không nên hát nữa, không nên để mọi người nghe giọng hát của mình.

Tôi đã mang theo suy nghĩ đó suốt hơn mười năm cho đến khi đọc Thi Thiên 98, lúc ấy tôi đã là một thanh niên. Trước giả mở đầu bằng lời kêu gọi “hãy hát cho Đức Giê-hô-va” (Thi. 98:1). Lý do ông đưa ra không liên quan gì đến chất giọng của chúng ta; Chúa vui thích mọi bài ca cảm tạ và ngợi khen của con cái Ngài. Thay vào đó, chúng ta được mời gọi hát ca ngợi Ngài bởi vì Chúa “đã làm các phép mầu” (c.1).

Trước giả Thi Thiên chỉ ra hai lý do tuyệt vời mà chúng ta cần vui mừng ca ngợi Chúa qua thái độ và bài ca: Công tác cứu rỗi của Ngài trong đời sống chúng ta và sự thành tín không hề thay đổi của Ngài đối với chúng ta. Trong dàn hợp xướng của Chúa, mỗi chúng ta đều có một chỗ để hát về những điều mầu nhiệm mà Ngài đã làm.

Lạy Chúa, Ngài đã làm những việc lớn trong đời sống con. Dù giọng hát của con không phải là giọng được cất lên trên sân khấu, thì con vẫn muốn tham gia vào ban hát để cảm tạ Ngài về những điều lạ lùng mà Ngài đã làm.
Chúa yêu thích giọng hát của con cái Ngài.

bởi Kirsten Holmberg 

CHÚ GIẢI

Hallel là từ Hê-bơ-rơ có nghĩa là “ngợi khen’, đây là từ thích hợp để mô tả nhiều thi thiên, bao gồm Thi Thiên 98. Tuy nhiên, trong thánh ca của người Do Thái, có một nhóm những bài thánh ca được gọi là Thánh vịnh Hallel (Thi. 113-118). Những thi thiên này thường được hát hoặc đọc trong những kỳ lễ lớn, bao gồm Lễ Vượt Qua; Thi Thiên 113-114 được đọc trước bữa ăn và Thi Thiên 115-118 được đọc sau bữa ăn. Ngày của người Do Thái bắt đầu lúc chiều tối, vì vậy khi Chúa Jêsus cùng dự bữa ăn Vượt Qua với các môn đồ, thì ngày chịu đóng đinh đã bắt đầu. Trong khung cảnh thập tự giá, việc hát Thi Thiên 118:24 mang một ý nghĩa mới: “Nầy là ngày Đức Giê-hô-va làm nên; Chúng con sẽ mừng rỡ và vui vẻ trong ngày ấy.” Và việc biết rằng những lời này đã được Cứu Chúa Thế hát lên khi đang hướng đến Gô-gô-tha đã đưa ra lời giải thích sống động cho Hê-bơ-rơ 12:2: “vì niềm vui đặt trước mặt mình, vui chịu thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện đang ngồi bên phải ngai Đức Chúa Trời.”

Hãy dành ít phút để ca ngợi Chúa cách vui mừng vì những điều Ngài đã làm.

Bill Crowder

 

shares