http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – ngày 15 tháng 05 năm 2019 – Khi Dường Như Mất Tất Cả

Khi Dường Như Mất Tất Cả

Kinh Thánh nền tảng:
Thi-thiên 22:1-5

1 Đức Chúa Trời tôi ôi!Đức Chúa Trời tôi ôi! sao Ngài lìa bỏ tôi?
Nhân sao Ngài đứng xa, không giúp đỡ tôi, và chẳng nghe lời rên
siết tôi?
2 Đức Chúa Trời tôi ôi! tôi kêu cầu ban ngày, nhưng Chúa chẳng
đáp lại; Ban đêm cũng vậy, song tôi nào có được an nghỉ đâu.
3 Còn Chúa là thánh, Ngài là Đấng ngự giữa sự khen ngợi của Y-sơ-ra-ên.
4 Tổ phụ chúng tôi nhờ cậy nơi Chúa, Họ nhờ cậy, Chúa bèn giải cứu cho.

5 Họ kêu cầu cùng Chúa, và được giải cứu; Họ nhờ cậy nơi Chúa, không bị hổ thẹn.

Lần trước chúng ta đã học về nan đề,khó khăn, khủng hoảng và đã công nhận là ai trong chúng ta cũng có lúc rơi vào hoàn cảnh “dường như mất tất cả”

  • Câu 1: Chúa có lìa bỏ chúng ta không? Câu Kinh Thánh nền tảng nào cho chúng ta biết chắc điều đó?
  • Câu 2: Bạn có kêu cầu với Chúa không ngừng nghỉ dù dường như Chúa không đáp lời cầu xin của bạn? Câu Kinh Thánh nào cho bạn thấy bạn vẫn cần cầu nguyện luôn?
    *Câu 3 : Trong hoàn cảnh như vậy bạn có tiếp tục ngợi khen Chúa không? Câu Kinh Thánh nào làm nền tảng.
  • Câu 4,5 : Khi chúng ta rơi vào trong khủng hoảng ai là người chúng ta nghĩ đến, ai là người chúng ta lấy làm gương làm sự khích lệ để chúng ta vượt qua? Chúng ta có làm gương cho người khác hoặc con cháu chúng ta không?

Ông Bà Anh Chị Em Cùng Học Với Lợi Tại Link Sau Nhé: https://www.youtube.com/watch?v=CxjI749rplk