Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 15...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 15 tháng 07 năm 2018

52
0
http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 15 tháng 07 năm 2018

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 15 tháng 07 năm 2018

Món Quà Tốt Nhất

Đọc: Lu-ca 11:9–13

Hãy tìm, sẽ gặp. Lu-ca 11:9

Khi tôi đang thu xếp đồ đạc để quay về nhà ở Luân Đôn, mẹ tôi đã mang đến cho tôi một món quà, đó là chiếc nhẫn của mẹ mà tôi rất thích. Hết sức ngạc nhiên, tôi hỏi: “Để làm gì vậy mẹ?” Bà đáp: “Mẹ nghĩ bây giờ là lúc con sẽ vui với món quà này. Đâu cần phải đợi tới lúc mẹ qua đời nhỉ? Dù sao thì nó cũng không còn vừa với mẹ.” Tôi mỉm cười đón nhận món quà bất ngờ của mẹ, tôi vui mừng với món đồ thừa kế đến sớm này.

Mẹ đã tặng cho tôi một món quà vật chất, còn Chúa Jêsus hứa rằng Cha Ngài sẽ ban Đức Thánh Linh cho những ai cầu xin (Lu. 11:13). Nếu cha mẹ, vốn bị ảnh hưởng bởi tội lỗi, còn cho con cái mình các vật tốt (như cá hoặc trứng), thì Cha trên trời còn ban cho con cái Ngài nhiều điều hơn nữa. Qua Đức Thánh Linh (Giăng 16:13), chúng ta có thể kinh nghiệm niềm hy vọng, tình yêu thương, niềm vui và sự bình an dù gặp nan đề và chúng ta có thể chia sẻ những điều này với người khác.

Khi đã trưởng thành, có thể cha mẹ không còn đủ sức để yêu thương và chăm nom đầy đủ cho chúng ta. Hoặc có thể cha mẹ chúng ta vẫn còn nêu gương sáng về tình yêu hy sinh. Hoặc có thể kinh nghiệm của chúng ta về cha mẹ không hoàn toàn giống như vậy. Dù chúng ta cảm nhận như thế nào về cha mẹ của mình thì chúng ta vẫn có thể nắm chắc lời hứa rằng Cha Thiên Thượng vẫn không ngừng yêu thương chúng ta. Ngài đã ban Đức Thánh Linh cho con cái Ngài.

Lạy Cha Thiên Thượng, con vô cùng kinh ngạc trước tình yêu của Ngài dành cho con. Hôm nay xin giúp con ở trong sự hiện diện của Ngài và chia sẻ tình yêu của Ngài cho những người mà con gặp.
Cha Thiên Thượng luôn ban cho chúng ta những điều tốt lành.

bởi Amy Boucher Pye 

CHÚ GIẢI

Mặc dù được nhắc đến xuyên suốt Tân Ước, nhưng sứ mạng và công tác của Đức Thánh Linh được trình bày cụ thể trong hai phần Kinh Thánh chính: Giăng 14-16 và Rô-ma 8. Trong Giăng 14-16, chúng ta thấy lần dạy dỗ cuối cùng của Chúa Jêsus dành cho các môn đồ trước khi Ngài lên thập tự giá. Ngài đã giải thích về chức vụ của Thánh Linh cho các môn đồ đang nao núng vì nghe tin Chúa Jêsus sắp rời khỏi họ—và họ không thể đi theo. Sau khi Thầy của họ đi, Đức Thánh Linh sẽ là Đấng An Ủi (14:16), Giáo sư (14:26) và là Đấng hướng dẫn (16:13) của họ. Trong một bối cảnh khác, sứ đồ Phao-lô nói với những tín hữu ở Rô-ma rằng Đức Thánh Linh có chức vụ toàn diện trong đời sống của con cái Chúa. Thánh Linh ban năng quyền (Rô. 8:5), dẫn dắt (c. 14), đảm bảo (c.16) và giúp đỡ trong những lời cầu nguyện của chúng ta (c. 26-27). Đức Thánh Linh là nguồn năng lực thuộc linh tuyệt vời mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta để giúp chúng ta sống cho Ngài.

Bill Crowder

shares