Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 15...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 15 tháng 1 năm 2018

120
0
http://baigiangtinlanh.com
Hướng Đến Sự Hiệp Một

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 15 tháng 1 năm 2018

Hướng Đến Sự Hiệp Một

Đọc: Cô-lô-se 3:9-17 |

Tại đây không còn phân biệt người Hi Lạp hay người Do Thái, người nhận cắt bì hay không nhận cắt bì, người dã man, người Sy-the, người nô lệ hay tự do; nhưng Đấng Christ là tất cả và trong tất cả. Cô-lô-se 3:11

Lớn lên trong thập niên 50, tôi chưa bao giờ thắc mắc về chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và những hành động phân biệt lúc bấy giờ đang tràn lan trong đời sống thường nhật tại thành phố nơi tôi sống. Tại các trường học, nhà hàng, trên các phương tiện giao thông công cộng và trong các khu dân cư, những người khác màu da thường bị phân biệt đối xử.

Nhưng tôi đã thay đổi thái độ khi gia nhập Đoàn Huấn Luyện Quân Sự Cơ Bản của Hoa Kỳ vào năm 1968. Cơ quan của chúng tôi có những người trẻ đến từ nhiều nhóm văn hóa khác nhau. Chúng tôi nhanh chóng nhận ra rằng chúng tôi cần hiểu và chấp nhận nhau, làm việc cùng nhau để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Khi Phao-lô viết thư cho hội thánh Cô-lô-se ở thế kỷ đầu tiên, ông đã biết rõ rằng đây là một hội thánh rất đa dạng. Ông nhắc nhở họ rằng: “Tại đây không còn phân biệt người Hi Lạp hay người Do Thái, người nhận cắt bì hay không nhận cắt bì, người dã man, người Sy-the, người nô lệ hay tự do; nhưng Đấng Christ là tất cả và trong tất cả” (Côl. 3:11). Trong một cộng đồng mà những sự khác biệt bề ngoài hay những khác biệt sâu xa bên trong có thể dễ dàng chia rẽ người này với người kia, Phao-lô đã kêu gọi họ “mặc lấy lòng thương xót, nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục” (c.12). Và trên hết mọi đức tính đó, ông khuyên họ mặc lấy tình yêu thương “vì là dây liên kết của sự toàn hảo” (c.14).

Việc thực hành những nguyên tắc này có thể là việc không bao giờ hoàn tất nhưng đó là điều Chúa Jêsus kêu gọi chúng ta làm. Là những người tin Chúa, chúng ta có một điểm chung là lòng yêu mến Chúa. Trên nền tảng đó, chúng ta hướng tới sự cảm thông, hòa thuận và hiệp một với nhau như những chi thể trong thân của Đấng Christ.
Giữa vô số những khác biệt, chúng ta hướng tới sự hiệp một lớn lao hơn trong Đấng Christ.

Lạy Chúa, Ngài đã đem chúng con lại với nhau qua đức tin nơi Chúa Jêsus Christ, Con Ngài. Xin hiệp nhất tấm lòng của chúng con trong tình yêu thương để chúng con có thể khích lệ nhau và tôn cao danh Ngài.
Tình yêu thương của Đấng Christ đem đến sự hiệp một giữa những con người khác biệt.

bởi David McCasland | 

Cô-lô-se 3:11 liệt kê những nhóm dân khác nhau ở thành phố Cô-lô-se ngày xưa. Nhóm dân phổ biến nhất là Do Thái (con cái của Y-sơ-ra-ên) và Hy Lạp (dân ngoại nói chung – những người không phải dân Do Thái). Phao-lô mô tả hai nhóm này bằng cụm từ nhận cắt bì (Do Thái) và không nhận cắt bì (dân ngoại). Sau đó ông thêm vào người dã man, người Sy-the, người nô lệ hay tự do. Sự khác biệt giữa người nô lệ với người tự do đã rõ rệt. Người Sy-the chỉ về các nhóm bộ lạc du cư và người dã man nói đến những người không nói tiếng Hy Lạp nên bị cho là không văn minh. Điều này dẫn đến sự khác nhau về địa vị xã hội, kinh tế, ngôn ngữ và dân tộc – nhưng họ đã tìm thấy lý do để hiệp một với nhau dưới chân thập tự giá.

Bill Crowder

shares