Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 15...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 15 tháng 10 năm 2017

47
0
http://baigiangtinlanh.com
Chăm sóc cõi tạo vật

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 15 tháng 10 năm 2017

Chăm Sóc Cõi Tạo Vật

Đọc: Sáng thế ký 1:26-31

Các tầng trời thuộc về Đức Giê-hô-va, nhưng Ngài đã ban quả đất cho con cái loài người. Thi thiên 115:16

 

Cá hồi “nâu lớn” đang mùa đẻ trứng ở dòng sông Owyhee—chúng bắt đầu quá trình làm tổ đẻ trứng. Bạn có thể nhìn thấy chúng xây tổ ở những chỗ nước cạn đầy sỏi.

Những người câu cá có kinh nghiệm sẽ biết cá đang đẻ trứng và cố gắng không làm phiền chúng. Họ tránh bước đi trên những bãi sỏi vì có thể giẫm phải trứng cá. Họ cũng tránh lội ngược dòng từ những tổ cá vì làm vậy có thể phá vỡ những mảnh vụn gây nghẹt tổ. Và họ cũng không câu những con cá hồi này dù bị cám dỗ khi chúng nghỉ gần tổ.

Những sự cẩn trọng này là một phần trong đạo luật quản lý việc câu cá có trách nhiệm. Nhưng có một nguyên nhân sâu xa và hay hơn.

Kinh Thánh nhấn mạnh rằng Đức Chúa Trời ban trái đất cho chúng ta (Sáng. 1:28–30). Chúng ta có thể sử dụng, nhưng phải sử dụng với sự yêu quý trái đất.

Tôi suy tưởng về công việc của tay Chúa: một con gà gô gáy ngang khe núi, con nai sừng tấm rống lên khiêu chiến, con linh dương đang phóng mình từ đằng xa, con cá hồi nước ngọt với những chấm nhiều màu sắc hồng hào, con rái cá mẹ đang chơi đùa trong dòng suối với đàn con—tôi yêu thích tất cả những điều này, vì bởi tình yêu của Cha Thiên Thượng, Ngài đã ban cho tôi được tận hưởng.

Và tôi sẽ bảo vệ những điều tôi yêu quý.

Lạy Cha Thiên Thượng, Ngài đặt con ở đây để tận hưởng và suy ngẫm về công trình sáng tạo tuyệt diệu của Ngài. Nguyện mọi điều Ngài đã làm nhắc con nhớ đến sự tốt lành, tình yêu và sự chăm sóc của Ngài.
Chăm sóc cõi tạo vật là tôn kính Đấng Tạo Hóa.

bởi David H. Roper 

CHÚ GIẢI

Chúa đưa ra những chỉ dẫn cụ thể về việc Y-sơ-ra-ên phải đối xử với xứ mà Ngài ban cho họ thế nào (Xuất. 23:10-11; Lê. 25:1-7). Cũng như dân Ngài được truyền lệnh phải nghỉ ngơi vào ngày Sa-bát, thì cũng có “một năm cho đất nghỉ” (Lê. 25:5). “Trong sáu năm con hãy gieo trồng và thu hoa lợi trong đất mình. Nhưng sang năm thứ bảy hãy cho đất nghỉ, không canh tác” (Xuất. 23:10-11). Các nhà khoa học hiện đại đã ủng hộ việc định kỳ để cho đất nghỉ, để những dưỡng chất trong đất được phục hồi và đất đai màu mỡ trở lại.

Đấng sáng tạo khôn ngoan của chúng ta luôn chăm sóc con người mà Ngài tạo dựng cũng như trái đất mà Ngài đã ban cho. Làm thế nào để chúng ta trở nên những quản gia tốt hơn đối với công trình sáng tạo của Ngài?

shares