Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 15...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 15 tháng 11 năm 2017

60
0
Nhiều hơn nhường nào
Kinh Thánh h2ng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 15 tháng 11 năm 2017

Nhiều Hơn Nhường Nào!

Đọc: Lu-ca 11:5-13

Vậy, nếu các con là người xấu còn biết cho con cái mình các vật tốt, huống chi Cha ở trên trời lại chẳng ban Đức Thánh Linh cho người xin Ngài sao! Lu-ca 11:13

Vào tháng 10 năm 1915, trong Thế chiến I, Oswald Chambers đã đến Zeitoun Camp, một trung tâm huấn luyện quân sự gần Cairo, Ai Cập, để phục vụ như một Mục sư tuyên úy của YMCA cho binh lính thuộc Khối Thịnh vượng chung Anh. Khi ông thông báo một buổi nhóm tối trong tuần, 400 người đã tập hợp trong túp lều lớn của YMCA để nghe bài nói chuyện của Chambers với tựa đề “Lợi Ích Của Sự Cầu Nguyện Là Gì?” Sau đó, khi nói chuyện riêng với những người đang cố gắng tìm thấy Đức Chúa Trời giữa chiến tranh, Oswald thường trích dẫn Lu-ca 11:13: “Vậy, nếu các con là người xấu còn biết cho con cái mình các vật tốt, huống chi Cha ở trên trời lại chẳng ban Đức Thánh Linh cho người xin Ngài sao!”

Món quà miễn phí của Đức Chúa Trời qua Chúa Jêsus, Con Ngài là sự tha thứ, niềm hy vọng và sự hiện diện sống động của Ngài trong đời sống của chúng ta qua Đức Thánh Linh. “Vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, và ai gõ thì cửa sẽ được mở” (c.10).

Ngày 15 tháng 11 năm 1917, Oswald Chambers đột ngột qua đời vì chứng vỡ ruột thừa. Để bày tỏ lòng tôn kính ông, một người lính được Oswald hướng dẫn tiếp nhận Đấng Christ đã mua một phiến đá khắc hình quyển Kinh Thánh mở ra với sứ điệp Lu-ca 11:13 và đặt bên cạnh mộ của ông: “Cha ở trên trời lại chẳng ban Đức Thánh Linh cho người xin Ngài sao!”

Món quà tuyệt vời từ Đức Chúa Trời luôn dành sẵn cho mỗi chúng ta hôm nay.

Lạy Cha trên trời, Ngài là Đấng ban cho mọi điều tốt đẹp. Chúng con cảm ơn Ngài về món quà tuyệt vời là Đức Thánh Linh, Đấng sống trong chúng con và hướng dẫn chúng con vào lẽ thật của Ngài hôm nay.
Món quà của Đức Chúa Trời là sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong đời sống chúng ta luôn luôn sẵn dành.

bởi  David McCasland

CHÚ GIẢI

Bạn có muốn một Đức Chúa Trời mà sẽ ban cho mọi điều bạn cầu xin không? Hay điều đó hơi đáng sợ? Trong lúc Chúa Jêsus dạy các môn đồ cầu nguyện (Lu-ca 11:1-4), Ngài đã mô tả Đức Chúa Trời như một người Cha yêu thương sẽ không cho con mình bọ cạp nếu chúng xin trứng.

Chẳng phải Ngài đang bảo đảm với chúng ta rằng Đức Chúa Trời thật tốt lành sao? Hay Ngài đang nhẹ nhàng hướng đến một điều gì đó về chúng ta? Phải chăng Ngài đang nói rằng đôi khi chúng ta không biết cầu nguyện gì cho đúng? (Rô-ma 8:26). Có lẽ đó là lý do Ngài hứa rằng Cha Ngài sẽ ban Thánh Linh của Ngài cho những ai tin rằng Ngài sẽ ban cho điều tốt nhất (Lu-ca 11:13).

shares