http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 15 tháng 11 năm 2018 – Những Xao Lãng Nguy Hiểm

Những Xao Lãng Nguy Hiểm

Đọc: Giăng 13:31-35

Nếu các con yêu thương nhau, thì bởi đó, mọi người sẽ nhận biết các con là môn đồ Ta. Giăng 13:35

 

Nghệ sĩ Sigismund Goetze gây sốc cho nước Anh thời nữ hoàng Victoria bằng bức tranh mang tựa đề “Bị Người Ta Khinh Dể và Chán Bỏ.” Trong bức tranh đó, ông khắc họa chân dung Chúa Jêsus chịu khổ, bị kết án, vây quanh Ngài là những người thuộc thế hệ của Goetze. Họ bị hao mòn bởi những mối bận tâm của mình— công việc, tình cảm, chính trị — đến nỗi quên mất sự hy sinh của Đấng Cứu Thế. Họ thờ ơ với Đấng Christ, đám đông vây quanh như những người đứng dưới chân thập tự giá của Chúa Jêsus, họ không biết mình đã bỏ lỡ điều gì hay đã đánh mất ai.

Thời đại của chúng ta cũng vậy, tín hữu hay những người chưa tin đều giống nhau ở chỗ là họ dễ dàng bị xao lãng khỏi những sự đời đời. Làm thế nào để những người theo Chúa Jêsus vượt qua đám sương mù xao lãng này để nhìn thấy lẽ thật về tình yêu cao cả của Chúa? Chúng ta hãy bắt đầu bằng việc yêu thương nhau vì cùng là con cái Đức Chúa Trời. Chúa Jêsus phán: “Nếu các con yêu thương nhau, thì bởi đó, mọi người sẽ nhận biết các con là môn đồ Ta” (Gi. 13:35).

Nhưng tình yêu chân thật không dừng lại ở đó. Chúng ta bày tỏ tình yêu đó bằng việc chia sẻ Phúc âm với hy vọng kéo mọi người đến với Cứu Chúa. Như sứ đồ Phao-lô viết: “Chúng tôi là đại sứ của Đấng Christ” (II Côr 5:20).

Nhờ vậy, thân thể của Đấng Christ vừa phản ánh vừa phản chiếu tình yêu của Đức Chúa Trời, là tình yêu mà chúng ta rất cần bày tỏ với nhau và cho cả thế giới. Nguyện những nỗ lực đến bởi năng quyền của Đức Thánh Linh sẽ giúp chúng ta vượt qua những xao lãng đang ngăn trở chúng ta nhìn thấy tình yêu diệu kỳ của Đức Chúa Trời trong Chúa Jêsus.

Lạy Cha, giữa thế giới đầy xao lãng và rối ren, Ngài đã kêu gọi chúng con mang ánh sáng đến nơi tối tăm. Hôm nay, xin giúp con sống bày tỏ tình yêu của Ngài bằng cách yêu thương anh chị em trong Đấng Christ, cũng như bày tỏ và chia sẻ cho những người quanh con biết về lòng thương xót mà Ngài dành cho tất cả mọi người.

Chúng ta mang ánh sáng tin lành của Chúa Jêsus đến cho thế giới đang sống trong sự xao lãng.
bởi Bill Crowder

CHÚ GIẢI
Hãy suy nghĩ đến những người mà Chúa Jêsus đã chọn làm các môn đồ đầu tiên (Lu-ca 6:13–16). Tuy tất cả họ đều là đàn ông và là người Do Thái, nhưng có nhiều điều có thể (và đôi khi) đã chia rẽ họ. Phần lớn họ đến từ xứ Ga-li-lê ở phía bắc, chỉ có một người (Giu-đa Ích-ca-ri-ốt) là từ Giu-đê ở phía nam. Trong khi hầu hết là ngư phủ (Mác 1:16–20), chỉ có Ma-thi-ơ là người thu thuế (Mat. 10:3), ông phục vụ người La Mã và làm hại dân mình. Ma-thi-ơ bị mọi người khinh miệt, đặc biệt là Si-môn Xê-lốt (c.4), là thành viên của một nhóm Do Thái cực đoan quyết tâm đuổi người La Mã ra khỏi Y-sơ-ra-ên. Thêm vào đó là những nỗ lực của Gia-cơ và Giăng để tìm kiếm chỗ cao trọng trong nước trời (Mác 10:35-37), khiến họ dễ nảy sinh bất hòa. Những yếu tố này và nhiều yếu tố nữa khiến họ càng khó để yêu thương nhau hơn. Nhưng cũng như chúng ta yêu Chúa vì Ngài đã yêu chúng ta trước, dù chúng ta khác biệt nhưng chúng ta yêu mến lẫn nhau trong năng quyền tình yêu mà chúng ta nhận lãnh từ nơi Đức Chúa Trời. Khi chúng ta cố gắng sống với nhau như những môn đồ của Đấng Christ, thì yêu thương nhau không phải là điều dễ dàng, nhưng là điều rất quan trọng.

Trong tuần này, bạn có cần Chúa giúp sức để bày tỏ tình yêu thương với một người nào đó không?

Bill Crowder