Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 15...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 15 tháng 12 năm 2017

55
0
http://baigiangtinlanh.com
Hơn Cả Anh Hùng

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 15 tháng 12 năm 2017

Hơn Cả Anh Hùng

Đọc: Giăng 1:1–5; 9–14 |

Chúng ta đã chiêm ngưỡng vinh quang Ngài, thật là vinh quang của Con Một đến từ nơi Cha, đầy ân điển và chân lý. Giăng 1:14

Bởi vì những người hâm mộ phim Chiến Tranh Giữa Các Vì Sao trên khắp thế giới rất háo hức chờ đợi Phần 8, “Jedi Cuối Cùng” được phát hành, nên người ta tiếp tục phân tích sự thành công đặc biệt của bộ phim đã có từ năm 1977. Frank Pallotta, phóng viên truyền thông của CNNMoney nói rằng bộ phim kết nối với nhiều người đang trông mong “một niềm hy vọng mới và một thế lực thiện lành trong lúc thế giới cần có những anh hùng.”

Lúc Chúa Jêsus giáng sinh, dân Y-sơ-ra-ên đang bị áp bức và họ trông đợi Đấng Mê-si-a đã hứa từ lâu. Nhiều người đoán rằng sẽ có một vị anh hùng giải thoát họ khỏi sự bạo ngược của La Mã, nhưng Chúa Jêsus không đến như một anh hùng chính trị hay quân sự. Thay vào đó, Ngài đến như một con trẻ tại thành Bết-lê-hem. Do đó, nhiều người không biết Ngài là ai. Sứ đồ Giăng đã viết: “Ngài đến trong đất nước Ngài mà dân Ngài không tiếp nhận Ngài” (Gi. 1:11).

Hơn cả một anh hùng, Chúa Jêsus đã đến làm Cứu Chúa của chúng ta. Ngài được sinh ra để mang ánh sáng của Đức Chúa Trời vào nơi tối tăm và dâng mạng sống mình để mọi người tiếp nhận Ngài sẽ được tha thứ và được giải thoát khỏi quyền lực tội lỗi. Giăng gọi Ngài là “Con Một đến từ nơi Cha, đầy ân điển và chân lý” (c.14).

“Bất cứ ai tiếp nhận Ngài, tức là tin danh Ngài, thì Ngài ban cho họ quyền trở nên con của Đức Chúa Trời” (c.12). Thật vậy, Chúa Jêsus là niềm hy vọng chân thật duy nhất mà thế gian cần đến.

Lạy Chúa Jêsus, Ngài là Cứu Chúa của chúng con. Chúng con tôn vinh Ngài là Đấng đã đến để chịu chết hầu cho chúng con được sống.
Tại Bết-lê-hem, Đức Chúa Trời đã chứng minh rằng yêu thương là ban cho.

bởi David McCasland 

CHÚ GIẢI

Nhiều lần khi nhắc đến anh hùng, chúng ta thường nghĩ đến một người “giải cứu.” Điều này đặc biệt đúng với Chúa Jêsus, là vị anh hùng vĩ đại nhất mọi thời đại. Phao-lô viết trong Ga-la-ti 1:4 rằng Chúa Jêsus là Đấng “đã hi sinh chính mình vì tội lỗi chúng ta để cứu chúng ta khỏi đời gian ác nầy, đúng theo ý muốn Đức Chúa Trời, Cha chúng ta.” II Ti-mô-thê 4:14 công bố rằng: “Chúa sẽ giải cứu ta khỏi mọi điều ác và đem ta vào vương quốc thiên đàng của Ngài. Cầu xin vinh quang thuộc về Ngài đời đời vô cùng! A-men.” Vị anh hùng vĩ đại nhất mọi thời đại mang đến sự giải cứu vĩ đại nhấtđó là sự sống đời đời.

Bạn muốn chia sẻ với ai về câu chuyện Chúa Jêsus đã cứu bạn?

 

shares