Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – ngày 15...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – ngày 15 tháng 3 năm 2017

49
0
http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – ngày 15 tháng 3 năm 2017

Trước hết xin quý vị con cái Chúa cầu nguyện để Chúa ban phước trên những người thực hiện chương trình Lời sống hằng ngày này. Địa chỉ trang web gốc là: http://ourdailybread.org/. Để có được bài học này họ phải cố gắng rất nhiều và rất cần tài chánh để tiếp tục thực hiện. Mọi sự dâng hiến quý vị có thể góp phần. xin hãy góp phần : http://vietnamese-odb.org/donate để góp phần dâng hiến. Chúng tôi nghe và thấy được gây dựng rất nhiều nên đã copy vào web baigiangtinlanh.com. Quý vị có thể nghe trực tiếp tại trang web gốc.

Di Sản Tốt Đẹp

Đọc: II Ti-mô-thê 1:1-5 |

Ta cũng nhớ đến đức tin chân thành của con, là đức tin trước đã sống trong Lô-ít, bà ngoại con, và trong Ơ-nít, mẹ con. II Ti-mô-thê 1:5

Ông bà nội của tôi không có nhiều tiền, nhưng họ đã xoay xở để khiến ngày Giáng Sinh trở nên đáng nhớ đối với tôi và những anh chị em họ của tôi. Thức ăn, niềm vui và tình thương luôn tràn ngập. Và từ khi còn nhỏ chúng tôi biết rằng chính Chúa đã giúp cho chúng tôi có được những kỷ niệm đó.

Chúng tôi cũng muốn để lại di sản như vậy cho con cháu mình. Tháng Mười Hai vừa rồi, khi tập trung lại để dự Giáng Sinh với gia đình, chúng tôi nhận ra truyền thống tuyệt vời này đã bắt đầu từ ông bà của mình. Họ không thể để lại cho chúng tôi tài sản thừa kế, nhưng họ cẩn thận để gieo trồng hạt giống yêu thương, tôn kính và đức tin để chúng tôi, những đứa cháu của họ có thể noi theo.

Trong Kinh Thánh, chúng ta đọc về bà ngoại Lô-ít và mẹ Ơ-nít, là người đã ảnh hưởng đến đức tin chân thành của Ti-mô-thê (II Tim. 1:5). Ảnh hưởng của họ đã chuẩn bị cho chàng thanh niên này để chia sẻ Phúc Âm với nhiều người khác.

Chúng ta có thể chuẩn bị di sản thuộc linh cho những người mà chúng ta có thể ảnh hưởng đến cuộc đời họ khi sống trong mối tương giao gần gũi với Chúa. Bằng những cách thực tiễn, chúng ta khiến tình yêu của Chúa trở nên thực tế với người khác khi chúng ta hết lòng quan tâm đến họ, chú ý đến điều họ suy nghĩ và làm và chia sẻ cuộc sống với họ. Chúng ta cũng có thể mời họ dự phần trong những ngày lễ đặc biệt. Khi cuộc đời phản chiếu tình yêu của Chúa, chúng ta sẽ để lại di sản lâu bền cho người khác.

Lạy Cha, nguyện con sẽ để lại di sản thuộc linh tốt đẹp cho gia đình mình khi Ngài sử dụng con để bày tỏ tình yêu vĩnh cửu của Ngài.
Nếu ai đó để lại cho bạn di sản tin kính, hãy đầu tư vào người khác.
CHÚ GIẢI: Bức thư thứ hai của sứ đồ Phao-lô gửi cho Ti-mô-thê là một trong số những thư tín mang tính chất cá nhân của ông. Chương 1 cho thấy sứ đồ Phao-lô trong cương vị là một người cha thuộc linh, thách thức Ti-mô-thê sử dụng ân tứ mà Chúa đã ban cho ông. Trong chương 2, một lần nữa Phao-lô khích lệ đứa con thuộc linh của mình đứng vững và trưởng thành trong đời sống bước đi với Đấng Christ. Chương 3 là lời cảnh báo về những khó khăn trong những ngày sắp đến và kêu gọi hãy bám chắc những sự dạy dỗ đã nhận được. Trong chương cuối, Phao-lô cho biết rằng ông muốn Ti-mô-thê trung thành với Phúc Âm mà chính ông vẫn luôn tìm cách để bày tỏ. Phao-lô chia sẻ nỗi thất vọng và sự đau đớn mà ông phải chịu bởi tay của một số người, nhưng ông vẫn luôn trung tín truyền đức tin cho người khác, giống như cách Ơ-nít và Lô-ít đã gieo vào lòng chàng trai trẻ Ti-mô-thê. Kết quả là con trai và cháu trai của họ đã trở nên như con của Phao-lô vậy.

 

shares