Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 15...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 15 tháng 5 năm 2017

57
0
http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 15 tháng 5 năm 2017

Trước hết xin quý vị con cái Chúa cầu nguyện để Chúa ban phước trên những người thực hiện chương trình Lời sống hằng ngày này. Địa chỉ trang web gốc là: http://ourdailybread.org/. Để có được bài học này họ phải cố gắng rất nhiều và rất cần tài chánh để tiếp tục thực hiện. Mọi sự dâng hiến quý vị có thể góp phần. xin hãy góp phần : http://vietnamese-odb.org/donate để góp phần dâng hiến. Chúng tôi nghe và thấy được gây dựng rất nhiều nên đã copy vào web baigiangtinlanh.com. Quý vị có thể nghe trực tiếp tại trang web gốc.

Hoa Bất Tử

Đọc: Ê-sai 40:1–8 |

Cỏ khô, hoa rụng, nhưng lời của Đức Chúa Trời chúng ta đứng vững đời đời! Ê-sai 40:8

Khi còn nhỏ, Xavier, con trai tôi, rất thích tặng hoa cho tôi. Tôi trân trọng từng cọng cỏ dại vừa mới được ngắt hay những bó hoa tươi mà con cùng đi mua với bố ở tiệm. Tôi giữ những món quà đó cho đến khi chúng tàn héo và phải bỏ đi.

Một ngày nọ, Xavier tặng tôi một bó hoa giả rất đẹp. Cháu cười toe toét khi cắm từng nhành hoa huệ trắng tinh, hoa hướng dương vàng rực và hoa tú cầu tím vào bình thủy tinh. Cháu hào hứng kêu lên: “Mẹ ơi, nhìn nè, mấy cành hoa này sẽ còn hoài. Nó giống như tình yêu mà con dành cho mẹ.”

Rồi con trai tôi lớn lên, trưởng thành. Những cánh hoa đó sờn đi. Màu sắc cũng nhạt dần. Thế nhưng, đoá hoa bất tử này luôn nhắc tôi về tình yêu thương của con trai dành cho tôi. Và nó cũng nhắc nhở tôi về một điều khác nữa — một điều còn lại đến đời đời—đó là tình yêu thương vô biên và không phai tàn của Đức Chúa Trời, khi Ngài bày tỏ ra Lời bất biến và đời đời của Ngài (Ês. 40:8).

Khi dân Y-sơ-ra-ên liên tục đối diện với những thử thách, Ê-sai an ủi họ bằng những lời vững bền của Đức Chúa Trời (40:1). Ông công bố rằng Đức Chúa Trời đã trả xong nợ tội của dân Y-sơ-ra-ên (c. 2), làm cho vững niềm hy vọng của họ về việc Đấng Mê-si-a sẽ đến (c. 3–5). Họ tin tiên tri Ê-sai vì ông tập chú vào Đức Chúa Trời chớ không phải hoàn cảnh hiện tại của họ.

Trong thế giới đầy dẫy bấp bênh và đau khổ, quan điểm của con người hoặc cảm nhận của chính chúng ta vẫn luôn thay đổi vì chúng có giới hạn giống như đời sống của chúng ta vậy (c.6–7). Tuy nhiên, chúng ta có thể tin cậy nơi tình yêu thương không dời đổi của Đức Chúa Trời và những điều đã được bày tỏ qua lời chân thật, bền vững và đời đời của Ngài.

Lạy Chúa, cảm ơn Ngài đã ban cho chúng con món quà là Thánh Linh đời đời của Ngài, Đấng bảo đảm niềm hy vọng của chúng con nơi những lời hứa bất biến của Ngài qua việc giúp đỡ chúng con hiểu được Lời Ngài.
Chúa khẳng định tình yêu của Ngài qua Lời đáng tin cậy và bất biến của Ngài, là Lời cứ đứng vững trong hiện tại lẫn tương lai đời đời.

CHÚ GIẢI:Kinh Thánh đã thay đổi nhiều cuộc đời trong nhiều thế hệ khi họ đọc quyển sách đó. Sứ đồ Phao-lô nói rằng: “Cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời cảm thúc, có ích cho sự dạy dỗ, khiển trách, sửa trị và huấn luyện trong sự công chính” (II Tim. 3:16). Điều này có nghĩa là những lời được hà hơi này không phải đến từ các tác giả con người mà là từ Thánh Linh của Đức Chúa Trời, Đấng đã hướng dẫn những gì họ viết. Như Phi-e-rơ đã nói: “Vì không có lời tiên tri nào đến bởi ý người, nhưng người ta được Đức Thánh Linh cảm thúc nói ra từ Đức Chúa Trời” (II Phi. 1:21). Cụm từ được dịch thành “cảm thúc” ở đây thực ra nói đến cơn gió thổi chiếc thuyền buồm. Kinh Thánh không thể được viết ra nếu không có sự hướng dẫn đầy ân điển của Tác Giả Thiên Thượng, là Đức Thánh Linh.

Việc biết rằng cả Kinh Thánh được hà hơi bởi Đức Chúa Trời—là Đấng không thay đổi—yên ủi bạn ra sao?

shares