http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 16 tháng 03 năm 2019 – Không Chỉ Là Biểu Tượng

Không Chỉ Là Biểu Tượng

Đọc: II Sa-mu-ên 23:13-17

Đừng làm điều gì vì lòng ích kỷ, hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, xem người khác đáng tôn trọng hơn mình. Phi-líp 2:3-4

Khi đang tiến rất gần cơ hội tạo nên lịch sử của đội, ngôi sao bóng rổ Jordan Bohannon của Đại học Iowa đã cố ý ném trật cú ném tự do mà lẽ ra đã phá vỡ kỷ lục 25 năm của trường. Tại sao anh làm thế? Vào năm 1993, nhiều ngày sau khi Chris Street thuộc đội bóng rổ trường Iowa thực hiện 34 cú ném tự do liên tiếp, anh đã thiệt mạng trong một vụ đụng xe. Bohannon quyết định tưởng nhớ Street bằng cách không phá kỷ lục của anh ấy.

Bohannon đã bày tỏ một ý thức sâu sắc về những điều quan trọng hơn sự thăng tiến của chính mình. Chúng ta nhìn thấy những giá trị tương tự trong đời sống của chàng chiến sĩ trẻ Đa-vít. Trốn trong hang động với đội quân nghèo nàn của mình, Đa-vít ước ao được uống nước lấy từ giếng nước ở quê nhà Bết-lê-hem, nhưng người Phi-li-tin đáng sợ lại đang chiếm đóng khu vực đó (II Sa. 23:14-15).

Với lòng dũng cảm, ba chiến sĩ của Đa-vít “đi băng qua trại quân Phi-li-tin”, múc nước và mang về cho Đa-vít. Nhưng Đa-vít không uống nước đó. Thay vào đó, ông “đổ nước đó ra dâng lên Đức Giê-hô-va”, ông nói: “Con có thể uống máu những người đã liều mạng sống của mình sao?” (c.16-17).

Trong một thế giới mà thường ban thưởng cho những người chiếm lấy những gì họ có thể nắm giữ, thì những hành động yêu thương và hy sinh là mạnh mẽ biết bao! Những hành động như vậy có ý nghĩa hơn rất nhiều, chứ không chỉ là biểu tượng.

Lạy Cha, xin dẫn dắt lòng con trong ngày hôm nay, xin giúp con sắp xếp lại những ưu tiên của mình hầu con xem trọng nhu cầu của người khác như của chính con.

Thay vì theo đuổi kế hoạch của mình, làm thế nào để bạn chúc mừng người khác và những nỗ lực của họ? Hành động yêu thương của chúng ta phản ánh tình yêu của Chúa như thế nào?
Bởi Tim Gustafson

CHÚ GIẢI
Vua Đa-vít có một nhóm quân lính tinh nhuệ được biết đến là “ba mươi quan tướng” (II Sa. 23:13, 23-24), gồm ba mươi bảy “binh tướng” dẫn đầu đoàn quân của vua (c.39). Hết lòng trung thành với Đa-vít, họ được cho là những người được Chúa sử dụng để làm trọn mục đích của Ngài là khiến Đa-vít trở thành vua của toàn cõi Y-sơ-ra-ên (I Sử. 11:10-47). Trong II Sa-mu-ên 23:13-17, Đa-vít bày tỏ lòng kính trọng sự đóng góp của ba người (được biết đến là “ba dũng sĩ”, c.8, 13-19, 23) bằng cách không uống nước mà những người này đã liều mạng sống mình để đem về cho Vua. “Nhưng [Đa-vít] đổ nước đó ra dâng lên Đức Giê-hô-va” (c.16). Đa-vít không nhẫn tâm. Nhưng với sự khiêm nhường và lòng biết ơn sâu sắc, ông xem nước này như tượng trưng cho máu của ba người dũng sĩ (c.17). Hãy lưu ý rằng “máu là sự sống”, Đa-vít đã đổ nước đó ra để dâng lên Chúa (Phục. 12: 23-24), nhận biết rằng chính Chúa – chứ không phải Đa-vít – là Đấng mà ba người dũng sĩ này nên hy sinh mạng sống.
K. T. Sim

Ông Bà Anh Chị Em Học Cùng Lợi Tại Link Sau Nhé: https://www.youtube.com/watch?v=AcwoC8Jvj1o