Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 16...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 16 tháng 05 năm 2018

43
0
http://baigiangtinlanh.com
Tự Do Theo Chúa

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 16 tháng 05 năm 2018

Tự Do Theo Chúa

Đọc: Ma-thi-ơ 11:25-30

Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; hãy gánh lấy ách của Ta và học theo Ta thì linh hồn các ngươi sẽ được an nghỉ. Ma-thi-ơ 11:29

Lần nọ, trước khi tham gia một cuộc đua, huấn luyện viên chạy việt dã ở trường phổ thông đã khuyên tôi: “Đừng cố dẫn đầu. Những người dẫn đầu đa phần bị kiệt sức rất nhanh.” Trái lại, ông khuyên tôi nên chạy sát phía sau những người chạy nhanh nhất. Khi để họ quyết định tốc độ, tôi có thể bảo toàn thể lực cũng như trí lực cần thiết để hoàn thành tốt cuộc đua.

Dẫn đầu có thể làm kiệt sức, còn đi theo đem đến sự tự do. Khi biết điều này, tôi đã chạy tốt hơn, nhưng phải mất rất nhiều thời gian tôi mới nhận ra cách áp dụng điều này vào việc môn đồ hóa. Trong đời sống cá nhân, tôi có xu hướng cho rằng làm người tin theo Chúa Jêsus nghĩa là cố gắng hết sức. Khi theo đuổi những kỳ vọng vô cùng mệt mỏi về hình ảnh một Cơ Đốc nhân, tôi đã vô tình đánh mất niềm vui và sự tự do trong việc theo Ngài (Gi. 8:32, 36).

Nhưng Chúa không muốn chúng ta tự điều khiển cuộc đời mình và Chúa Jêsus không khởi động chương trình tự cải thiện bản thân. Thay vào đó, Ngài hứa rằng khi tìm kiếm Ngài, chúng ta sẽ có được sự an nghỉ mà mình khao khát (Mat. 11:25-28). Không như nhiều giáo sư khác nhấn mạnh vào việc nghiêm khắc nghiên cứu Kinh Thánh hay một bộ luật phức tạp, Chúa Jêsus dạy rằng chỉ qua việc biết Ngài mà chúng ta biết Đức Chúa Trời (c.27). Khi tìm kiếm Ngài, chúng ta thấy những gánh nặng được cất đi (c.28-30) và đời sống được biến đổi.

Bước theo Chúa Jêsus, Người Lãnh Đạo đầy nhu mì và khiêm nhường (c.29) không bao giờ là việc nặng nề, đó là con đường đem đến hy vọng và sự chữa lành. Khi an nghỉ trong tình yêu Ngài, chúng ta được tự do.

Lạy Chúa, con rất biết ơn Ngài vì con không phải tự lo liệu cuộc đời mình. Xin giúp con an nghỉ trong Ngài.
Chúng ta tìm thấy sự tự do thật khi theo Đấng Christ.

bởi Monica Brands 

CHÚ GIẢI

“Theo Chúa Jêsus” có lẽ là cách chính xác nhất để mô tả bản chất của đời sống Cơ Đốc nhân. Chúa Jêsus là “Đấng khởi nguyên và hoàn tất của đức tin” (Hêb. 12:2), nghĩa là Ngài vừa là điểm khởi đầu vừa là đỉnh điểm của sự cứu chuộc chúng ta – một sự thực được đảm bảo bởi thập tự giá. Sự phục sinh của Ngài cũng là một phần trong điều này. Phao-lô nói: “Nhưng bây giờ, Đấng Christ đã từ cõi chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ” (I Cor. 15:20). Từ trái đầu mùa nhắc nhở chúng ta rằng Chúa Jêsus đảm bảo sự phục hồi chúng ta với Cha qua sự chết của Ngài và sự chiến thắng trên sự chết. Chiến thắng này là trọng tâm trong lời kêu gọi của Ngài đối với chúng ta: “Nếu ai muốn theo Ta, phải từ bỏ chính mình, vác thập tự giá mình mà theo Ta” (Mác 8:34). Sứ đồ Phi-e-rơ đã nói thêm về sự chịu khổ của Đấng Cứu Thế: “Anh em đã được kêu gọi đến điều đó, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, lưu lại cho anh em một gương để anh em noi dấu chân Ngài” (I Phi. 2:21).

Còn có đáp ứng nào tốt hơn trước sự hy sinh của Ngài ngoài việc đầu phục và bước theo Ngài hết lòng?

Bill Crowder

shares