Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 16...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 16 tháng 08 năm 2018 –Tấm Lòng Đói Khát

45
0
http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 16 tháng 08 năm 2018 –Tấm Lòng Đói Khát

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 16 tháng 08 năm 2018 –Tấm Lòng Đói Khát

Tấm Lòng Đói Khát

Đọc: Giăng 6:32-40

Ta là bánh của sự sống. Ai đến với Ta chẳng hề đói, ai tin Ta chẳng hề khát. Giăng 6:35

Khi cùng chạy lo một số việc vặt với chồng, tôi lướt qua hộp thư email trên điện thoại và bất ngờ với một mẩu quảng cáo của cửa hàng bánh donut trong vùng, cửa hàng nằm phía bên phải của con đường chúng tôi vừa chạy ngang qua. Đột nhiên dạ dày của tôi lại sôi lên vì đói. Tôi thật kinh ngạc trước cách mà công nghệ giúp những người buôn bán lôi kéo chúng ta vào cửa hàng của họ.

Khi tắt email, tôi ngẫm nghĩ đến sự mong mỏi của Chúa đó là kéo tôi đến gần Ngài hơn. Ngài luôn biết rõ tôi đang ở đâu và mong muốn ảnh hưởng lên những quyết định của tôi. Tôi tự hỏi liệu tấm lòng mình có sôi lên trong sự khao khát Ngài như cách mà dạ dày của tôi đã sôi lên khi nghĩ về chiếc bánh donut không?

Trong Giăng 6, sau khi Chúa làm phép lạ hóa bánh cho năm ngàn người ăn, các môn đồ háo hức xin Chúa Jêsus luôn ban cho họ thứ “bánh… ban sự sống cho thế gian” (c.33-34). Chúa Jêsus đáp lại trong câu 35 rằng: “Ta là bánh của sự sống. Ai đến với Ta chẳng hề đói, ai tin Ta chẳng hề khát.” Thật kỳ diệu vì mối liên hệ với Chúa Jêsus lại không ngừng nuôi dưỡng đời sống của chúng ta mỗi ngày!

Mẩu quảng cáo của cửa hàng bánh donut đã nhắm vào cơn đói của tôi, nhưng việc Chúa luôn biết rõ tình trạng tấm lòng tôi đã giúp tôi nhận ra mình luôn cần đến Ngài và mời gọi tôi nhận lãnh “thức ăn thuộc linh” mà chỉ Ngài mới có thể ban.

Lạy Chúa, xin nhắc con nhớ rằng con cần đến bánh hằng sống của Ngài mỗi ngày.
Chỉ Chúa Jêsus mới có thể ban cho loại bánh thật sự làm chúng ta thỏa mãn.

bởi Elisa Morgan | 

CHÚ GIẢI

Sự đói khát của tấm lòng được mô tả trong bài tĩnh nguyện hôm nay là điều đã được Chúa Jêsus bày tỏ. Trong Ma-thi-ơ 4:4, Chúa Jêsus phán với Kẻ thù: “Có lời chép rằng: ‘Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng cũng nhờ mọi lời nói từ miệng Đức Chúa Trời.’” Sau đó, trong Giăng 4:34, Ngài phán với các môn đồ: “Lương thực của Ta là làm theo ý muốn của Đấng đã sai Ta, và hoàn tất công việc của Ngài.” Niềm say mê của Chúa Jêsus đối với Cha Ngài và mục đích của Cha là gương mẫu tuyệt vời nhất về sự đói khát của tâm linh. Dù không thể phản ánh ao ước ấy cách trọn vẹn nhưng chúng ta có thể học ao ước sự hiện diện và sự chu cấp của Cha—giống như Chúa Jêsus đã làm.

Bill Crowder

shares