http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – ngày 16 tháng 08 năm 2019 – Một Câu Chuyện Buồn

Một Câu Chuyện Buồn

Kinh Thánh nền tảng: II Sa-mu-ên 11:2-15

Phần Kinh Thánh quá dài Lợi không đưa vào đây được xin Cô Chú Anh Chị em xem trong Kinh Thánh ạ!

 • Chúng ta nghe xong câu chuyện có lẽ sẽ lên án vua Đa-vít một cách kịch liệt. Ngay chính Đa-vít khi nghe Na-than kể về người nhà giàu lấy con chiên của người nhà nghèo thì Đa-vít đã kết tội ngay ( II Sa-mu-ên 12:5). Thì Na-than đã nói Đa-vít là người có tội.
 • Nếu như ngay hôm nay Chúa bảo: “Vì họ cứ hỏi nữa, thì Ngài ngước lên và phán rằng:Ai trong các ngươi là người vô tội, hãy trước nhứt ném đá vào người.” (Gi 8:7) thì chúng ta sẽ làm gì?
 • Vì tất cả chúng ta đều là người có tội.
 • Có lẽ chúng ta sẽ nói ” Ôi phạm tội tà dâm mới là tội trọng chứ tôi nói dối sơ sơ chắc không sao” Đúng hay sai thưa quý vị?
 • Chúng ta ai đã không từng có câu chuyện buồn đúng hay không ạ? Chúng ta có hơn gì Đa-vít không, chúng ta có viết Thi-Thiên nào không, từ thời trẻ ông đã trông cậy vào Chúa và nhờ đó ông chiến thắng Gô-li-át ( I Sa-mu-ên 17). Bài học là chúng ta phải tỉnh thức ( Hãy tỉnh thức và cầu nguyện, để các ngươi khỏi sa vào chước cám dỗ; tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối. (Mac 14:38))
 • Chúng ta phải nhận biết mình là người có tội và ăn năn ( II Sa-mu-ên 12:13,16,20) Chúa tha thứ cho ông. Sa-lô-môn đã bởi Bát-sê-ba sanh ra.
  “Nếu ngươi làm lành, há chẳng ngước mặt lên sao? Còn như chẳng làm lành, thì tội lỗi rình đợi trước cửa, thèm ngươi lắm; nhưng ngươi phải quản trị nó. (Sa 4:7)”
  “Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỉ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được.Hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự nó, vì biết rằng anh em mình ở rải khắp thế gian, cũng đồng chịu hoạn nạn như mình. (1Phi 5:8,9)
  “Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái;vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được.” (Gi 15:5)
  “Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian,nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi! (Gi 16:33)

Ông Bà Anh Chị Em Cùng Học Với Lợi Tại Link Sau Nhé: https://www.youtube.com/watch?v=ruLv3FjTjjU