Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 16...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 16 tháng 09 năm 2018 – Cách Cầu Nguyện Đúng Đắn

65
0
http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày -Cách Cầu Nguyện Đúng Đắn

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 16 tháng 09 năm 2018 – Cách Cầu Nguyện Đúng Đắn

Cách Cầu Nguyện Đúng Đắn

Đọc: Ma-thi-ơ 6:5-15

 

Nhưng khi con cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện với Cha của con, Đấng hiện diện trong nơi kín đáo. Ma-thi-ơ 6:6

Tôi rất ngưỡng mộ những người ghi lời cầu nguyện vào sổ nhật ký, những người theo dõi mọi lời cầu nguyện và cảm tạ Chúa, rồi cứ xem lại để cập nhật danh sách đó. Tôi được khích lệ bởi những người gặp gỡ người khác để cầu nguyện và những người mà đầu gối của họ quỳ mòn tấm thảm cạnh giường. Suốt nhiều năm, tôi cố gắng bắt chước cách của họ, để ráng có được một đời sống cầu nguyện hoàn hảo và bắt chước khả năng ăn nói lưu loát của những người có khả năng ăn nói hơn tôi. Tôi cố gắng làm cho sáng tỏ điều mà tôi cho là một huyền nhiệm, khi tôi khao khát học biết cách cầu nguyện đúng đắn.

Cuối cùng, tôi học được rằng Chúa chỉ mong muốn sự cầu nguyện bắt đầu và kết thúc bằng sự khiêm nhường (Mat. 6:5). Ngài mời gọi chúng ta bước vào một sự trao đổi thân mật mà qua đó Ngài hứa sẽ lắng nghe chúng ta cầu nguyện (c.6). Ngài không hề đòi hỏi lời lẽ hoa văn hoặc những câu thuộc lòng (c.7). Ngài khẳng định cầu nguyện là món quà, là cơ hội để tôn kính sự oai nghi của Ngài (c.9-10), để tỏ bày lòng tin cậy của chúng ta nơi sự chu cấp của Ngài (c.11), và để khẳng định Ngài bảo đảm cho sự tha thứ và hướng dẫn chúng ta (c.12-13).

Chúa đảm bảo với chúng ta rằng Ngài lắng nghe và quan tâm đến từng lời cầu nguyện mà chúng ta nói ra và không nói ra, cũng như những lời cầu nguyện thầm lặng với những giọt lệ lăn trên má. Khi chúng ta đặt lòng tin nơi Chúa và tình yêu toàn hảo của Ngài, chúng ta có thể tin chắc rằng cầu nguyện với tấm lòng hạ mình đầu phục và lệ thuộc vào Ngài luôn là cách cầu nguyện đúng đắn.

Lạy Chúa, cảm ơn Ngài đã nhắc nhở chúng con rằng Ngài lắng nghe mọi lời cầu nguyện.
Lời cầu nguyện đúng đắn là kêu cầu Chúa Jêsus như là Cứu Chúa và là Chủ đầy lòng yêu thương.

bởi Xochitl E. Dixon

CHÚ GIẢI

Phần Kinh Thánh hôm nay được trích từ Bài Giảng Trên Núi của Chúa Jêsus, nói đến một trong những vấn đề quan trọng nhất của đời sống Cơ Đốc, đó là động cơ. Trong lời dạy của Chúa Jêsus, Ngài liên tục đưa vấn đề “lý do” lên hàng đầu bởi vì trong nhiều cách, điều chúng ta làm thường không quan trọng bằng lý do chúng ta làm. Trong một thế giới tập trung vào sự thể hiện thì Đấng Christ lại tập trung vào động cơ; và trọng tâm này cũng khiến chúng ta hướng sự ưu tiên đến động cơ.

Chúng ta làm để được mọi người nhìn thấy hay để làm đẹp lòng Chúa?

Bill Crowder

shares