Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 16...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 16 tháng 1 năm 2018

87
0
http://baigiangtinlanh.com
Năng Lực Của Sự Cầu Nguyện

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 16 tháng 1 năm 2018

Năng Lực Của Sự Cầu Nguyện

Đọc: I Sa-mu-ên 7:7-14 |

Họ nói với Sa-mu-ên: “Xin ông không ngừng kêu cầu Giê-hô-va Đức Chúa Trời cho chúng tôi, để Ngài giải cứu chúng ta khỏi tay người Phi-li-tin.” I Sa-mu-ên 7:8

Một ngày nọ, khi tôi đang rất lo lắng cho một người thân yêu, thì tôi tìm thấy sự khích lệ qua câu chuyện về Sa-mu-ên trong Cựu Ước, ông là một người lãnh đạo khôn ngoan của dân Y-sơ-ra-ên. Khi tôi đọc về cách Sa-mu-ên cầu thay cho dân Chúa khi họ gặp nan đề, tôi được vững lòng để quyết tâm cầu nguyện cho người thân yêu của mình.

Dân Y-sơ-ra-ên đã đối diện với sự đe dọa của dân Phi-li-tin, trước đây họ đã bị người Phi-li-tin đánh bại khi họ không tin cậy Chúa (xem I Sa-mu-ên 4). Sau khi ăn năn tội lỗi của mình, họ nghe tin người Phi-li-tin sắp sửa tấn công. Tuy nhiên, lần này họ đã cầu xin Sa-mu-ên tiếp tục cầu nguyện cho họ (7:8), và Chúa đã đáp lời khi khiến cho kẻ thù của họ bị hỗn loạn (c.10). Mặc dù có thể dân Phi-li-tin mạnh hơn người Y-sơ-ra-ên, nhưng Chúa mới là Đấng mạnh mẽ nhất.

Khi chúng ta đau lòng trước những thử thách mà người thân yêu của mình đang phải đối diện và lo sợ rằng hoàn cảnh sẽ không thay đổi, chúng ta có thể bị cám dỗ để tin rằng Chúa sẽ không hành động. Nhưng chúng ta đừng đánh giá thấp năng lực của sự cầu nguyện, vì Đức Chúa Trời yêu thương sẽ lắng nghe những lời cầu xin của chúng ta. Chúng ta không biết Ngài sẽ đáp lời mình thế nào, nhưng biết rằng Cha Thiên Thượng luôn mong chúng ta đón nhận tình yêu của Ngài và tin cậy nơi sự thành tín của Ngài.

Hôm nay, ai đang cần lời cầu thay của bạn?

Lạy Cha, con thật kinh ngạc vì Ngài luôn lắng nghe và đáp lời cầu nguyện của con. Xin giúp con luôn vững tin nơi lòng nhân từ và yêu thương của Ngài.
Chúa luôn lắng nghe khi chúng ta cầu nguyện.

bởi Amy Boucher Pye | 

CHÚ GIẢI

Cầu nguyện luôn là điều trọng tâm trong chức vụ của Sa-mu-ên (c.9); đáp lại sự cầu thay của ông, Chúa đã ban cho dân Y-sơ-ra-ên sự chiến thắng trên dân Phi-li-tin (c.7-13). Để kỷ niệm chiến thắng này, Sa-mu-ên đã dựng một tảng đá kỷ niệm gọi là Ê-bên Ê-xe, nghĩa là “hòn đá cứu giúp”. Đây cũng là một lời nhắc nhở cho chúng ta đừng bao giờ đánh giá thấp quyền năng của Chúa trong việc đáp lời cầu nguyện.

Dennis Fisher

shares