Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 16...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 16 tháng 11 năm 2017

55
0
http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 16 tháng 11 năm 2017

Trong Sự Hiện Diện Thánh

Đọc: Thi thiên 89:1-17

Phước cho dân tộc nào biết cất tiếng reo mừng! Lạy Đức Giê-hô-va, họ bước đi trong ánh sáng của mặt Chúa. Thi thiên 89:15

Brother Lawrence, vị tu sĩ ở thế kỷ XVII thường cầu nguyện trước một ngày làm công việc nấu ăn trong cộng đồng như sau: “Lạy Chúa của con… xin ban cho con ân điển để cứ ở trong sự hiện diện của Ngài. Xin giúp con trong mọi công việc. Nguyện mọi sự yêu mến của con đều hướng về Ngài.” Khi làm việc, ông tiếp tục trò chuyện với Chúa, lắng nghe sự hướng dẫn của Ngài và dâng công việc mình cho Ngài. Cả khi bận rộn nhất, ông vẫn dùng những khoảng thời gian tương đối yên tĩnh để cầu xin Chúa ban ân điển. Bất kể điều gì xảy ra, ông luôn tìm kiếm và cảm nhận được tình yêu của Đấng tạo dựng ông.

Như Thi thiên 89 xưng nhận, đáp ứng phù hợp với Đấng tạo dựng muôn loài, Đấng cai trị các đại dương và được các thiên sứ tôn thờ, chính là dâng đời sống chúng ta — trọn cuộc đời chúng ta cho Ngài. Khi chúng ta hiểu được vẻ đẹp của Chúa, chúng ta “cất tiếng reo mừng” “hằng ngày” (c.15-16), bất cứ khi nào và bất cứ ở đâu.

Dù đang xếp hàng trong cửa hàng hay sân bay, hoặc đang chờ đợi từng phút, cuộc đời chúng ta luôn có những khoảnh khắc như vậy, đó là những lúc mà chúng ta có thể bực mình khó chịu. Hoặc đó có thể là những lúc để chúng ta thư giãn và xem mỗi lần tạm ngưng này như một cơ hội để học “bước đi trong ánh sáng của mặt Chúa” (c.15).

Những khoảnh khắc “bị lãng phí” của cuộc đời, khi chúng ta chờ đợi, ngã bệnh hoặc tự hỏi phải làm gì tiếp theo, tất cả đều có thể là những điểm dừng để xem xét lại đời sống mình trong ánh sáng của mặt Ngài.

Mỗi khoảnh khắc đều có thể được sống trong sự hiện diện của Chúa.

bởi Harold Myra | 

Bài thi thiên về Đấng Mê-si-a này phản chiếu giao ước đời đời mà cuối cùng sẽ được nhận thấy qua dòng dõi của Vua Đa-vít, là Chúa Jêsus Christ. Bài thánh thi này hình thành nên các chủ đề về tình yêu và sự bảo vệ của Đức Chúa Trời dành cho dân giao ước của Ngài, đặt nền tảng cho sự thờ phượng Chúa ở bất cứ nơi đâu.

Bạn sẽ nắm lấy cơ hội nào để ngợi khen Chúa hôm nay?

 

shares