Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 16...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 16 tháng 12 năm 2017

54
0
http://baigiangtinlanh.com
Đấng Vĩ Đại Hơn Thế Giới

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 16 tháng 12 năm 2017

Đấng Vĩ Đại Hơn Thế Giới

Đọc: Cô-lô-se 1:12–17

Vì trong Ngài mọi vật đều được tạo dựng. Cô-lô-se 1:16

Khi chúng tôi lái xe qua miền bắc Michigan, Marlene kêu lên: “Thật không thể tin được là trái đất to lớn đến vậy!” Cô nhận xét như thế khi chúng tôi chạy qua tấm bảng đánh dấu vĩ tuyến thứ 45 – điểm giữa xích đạo và Bắc Cực. Chúng tôi đã nói về chuyện chúng tôi nhỏ bé thế nào và thế giới rộng lớn ra sao. Tuy nhiên, khi so sánh với kích thước của vũ trụ thì hành tinh nhỏ bé của chúng ta chỉ là một hạt bụi.

Nếu thế giới của chúng ta to lớn và vũ trụ còn bao la hơn nữa, thì Đấng Tạo Hóa uy quyền còn vĩ đại đến mức nào? Kinh Thánh cho biết: “Vì trong Ngài mọi vật trên trời, dưới đất, vật thấy được hoặc vật không thấy được đều được tạo dựng. Hoặc ngôi vua, hoặc quyền thống trị, hoặc các lãnh tụ, hoặc giới cầm quyền đều được tạo dựng bởi Ngài và vì Ngài” (Col. 1:16).

Đây là tin tốt lành vì chính Chúa Jêsus là Đấng tạo dựng vũ trụ, cũng là Đấng đã đến để cứu chúng ta khỏi tội lỗi mỗi ngày và đời đời. Vào đêm trước khi chịu chết, Chúa Jêsus phán: “Ta đã bảo các con những điều nầy, để các con có sự bình an trong Ta. Các con sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy vững lòng, Ta đã thắng thế gian rồi” (Giăng 16:33).

Khi đối diện với những thử thách lớn nhỏ của cuộc đời, chúng ta kêu cầu Đấng đã tạo dựng vũ trụ, đã chịu chết và sống lại và chiến thắng thế giới đổ vỡ này. Trong những lúc nguy khó, Ngài đầy năng quyền để ban cho chúng ta sự bình an của Ngài.

Lạy Chúa, cảm ơn Ngài là Đấng vĩ đại hơn những gì tâm trí con có thể hiểu được. Hôm nay xin giúp con tin cậy Ngài.
Chúa ban ân điển vô hạn, lòng nhân từ vô tận và sự bình an không tả xiết.

bởi Bill Crowder 

CHÚ GIẢI

Trong thư Cô-lô-se, Phao-lô chống lại lời dạy sai trật đến từ phái khắc kỷ Do Thái (kỷ luật nghiêm khắc bản thân) và ý tưởng cho rằng thế giới vật chất là xấu và chúng ta được cứu bởi việc tránh xa nó (xem 2:16–23) – các ý tưởng này tương tự với lời dạy của Trí Huệ giáo sau này. Phao-lô lập luận rằng các giáo sư có “tâm trí xác thịt” như vậy (2:18), dù bề ngoài có vẻ khôn ngoan (c. 23), nhưng họ đang hiểu sai hoàn toàn. Vì họ chỉ tập trung vào ý tưởng và quy tắc của riêng mình (c. 18, 22), nên họ đã bỏ qua Đấng Christlà Đấng mà nhờ đó muôn vật được gắn kết với nhau (c. 19).

Cô-lô-se 1:15–17 thường được cho là một bài thánh ca Cơ Đốc, củng cố lẽ thật rằng Phúc Âm cũng đem đến niềm hy vọng cho thế giới vật chất này, là cõi tạo vật tốt lành của Đức Chúa Trời. Vì Chúa Jêsus là Đấng gắn kết cõi tạo vật lại với nhau (c. 17–18), nên Ngài không chỉ phục hồi sự hài hoà giữa con người và Đức Chúa Trời, mà còn giữa cõi tạo vật và Đức Chúa Trời (c. 20). Các tín hữu là những người đang sống trong vương quốc Ngài (c. 12–14), có thể kinh nghiệm cõi tạo vật được đổi mới này, đang khi chúng ta trông chờ sự phục hồi cuối cùng.

Cô-lô-se 1:12–17 cho chúng ta niềm hy vọng thế nào về việc Chúa quan tâm đến từng khía cạnh đổ vỡ trong cuộc đời và thế giới của chúng ta?

shares