Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 16...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 16 tháng 4 năm 2017

54
0
http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 16 tháng 4 năm 2017

Trước hết xin quý vị con cái Chúa cầu nguyện để Chúa ban phước trên những người thực hiện chương trình Lời sống hằng ngày này. Địa chỉ trang web gốc là: http://ourdailybread.org/. Để có được bài học này họ phải cố gắng rất nhiều và rất cần tài chánh để tiếp tục thực hiện. Mọi sự dâng hiến quý vị có thể góp phần. xin hãy góp phần : http://vietnamese-odb.org/donate để góp phần dâng hiến. Chúng tôi nghe và thấy được gây dựng rất nhiều nên đã copy vào web baigiangtinlanh.com. Quý vị có thể nghe trực tiếp tại trang web gốc.

Ngài Thấu Hiểu Và Quan Tâm

Đọc: Ê-sai 53:1-8 |

Thật, Người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh nỗi đau khổ của chúng ta. Ê-sai 53:4

Khi một người được hỏi anh có cho rằng sự ngu dốt và thờ ơ là những vấn nạn trong xã hội hiện đại không, anh đã đùa rằng: “Tôi không biết và tôi không quan tâm!”

Tôi thiết tưởng nhiều người chán nản cũng thấy như vậy về thế giới của chúng ta ngày nay và những con người sống trong đó. Nhưng Chúa Jêsus hiểu hết mọi hỗn độn và lo lắng trong đời sống chúng ta và Ngài thật sự rất quan tâm đến chúng ta. Ê-sai 53, một lời tiên tri trong Cựu Ước về việc Chúa Jêsus bị đóng đinh, đã cho chúng ta thấy một chút về những gì Ngài trải qua vì chúng ta. “Người bị ngược đãi và khốn khổ… như chiên câm lặng trước mặt kẻ hớt lông” (c.7). “Người đã bị đánh phạt và cất khỏi đất người sống là vì tội lỗi của dân Ta” (c.8). “Đức Giê-hô-va vui lòng để Người bị tổn thương và chịu đau khổ. Sau khi đã dâng mạng sống làm tế lễ chuộc tội, Người sẽ thấy dòng dõi mình; các ngày của Người sẽ dài thêm, và ý muốn của Đức Giê-hô-va nhờ tay Người được thành tựu” (c.10).

Trên thập tự giá, Chúa Jêsus đã vui lòng mang lấy tội lỗi và vi phạm của chúng ta. Chưa ai từng chịu khổ như Chúa chịu vì chúng ta. Ngài biết giá Ngài phải trả để cứu chúng ta khỏi tội lỗi và bởi yêu, Ngài vui lòng trả cái giá ấy (c.4-6).

Lạy Chúa, chúng con dâng lên Ngài lời cảm tạ vì Ngài thấu hiểu hoàn cảnh của chúng con và Ngài quan tâm đến chúng con. Hôm nay, chúng con muốn bước đi với Ngài và tôn vinh Ngài trong tất cả những gì chúng con làm.
Ngài không ở đây đâu, Ngài đã sống lại rồi! Lu-ca 24:6
CHÚ GIẢI: Như tiên tri Ê-sai đã miêu tả trước về sự thương khó của Chúa Jêsus, chúng ta thấy tất cả những điều này từ góc nhìn của những người đứng dưới chân thập tự giá. Trong câu 3, “chúng ta” khinh rẻ Ngài. Trong câu 4, Ngài đã gánh nỗi đau khổ “của chúng ta.” Góc nhìn này vô cùng quan trọng bởi vì Ê-sai báo trước về sự thù địch mà người ta sẽ dành cho Chúa Jêsus. Khi Chúa Jêsus chịu chết vì tội lỗi của nhân loại, sự thù hằn nhắm vào Ngài từ phía những con người mà Ngài chết thay đã đem lại một ý nghĩa mới cho những lời đầy yêu thương mà Ngài đã cầu xin Cha: “Lạy Cha, xin tha cho họ. . .” (Lu-ca 23:34).
shares