Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 16...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 16 tháng 5 năm 2017

49
0
http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 16 tháng 5 năm 2017

Trước hết xin quý vị con cái Chúa cầu nguyện để Chúa ban phước trên những người thực hiện chương trình Lời sống hằng ngày này. Địa chỉ trang web gốc là: http://ourdailybread.org/. Để có được bài học này họ phải cố gắng rất nhiều và rất cần tài chánh để tiếp tục thực hiện. Mọi sự dâng hiến quý vị có thể góp phần. xin hãy góp phần : http://vietnamese-odb.org/donate để góp phần dâng hiến. Chúng tôi nghe và thấy được gây dựng rất nhiều nên đã copy vào web baigiangtinlanh.com. Quý vị có thể nghe trực tiếp tại trang web gốc.

Làm Bạn Thật

Đọc: Sáng thế ký 14:17–24 |

Mên-chi-xê-đéc, vua Sa-lem, cũng là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời Chí Cao, đem bánh và rượu ra đón. Sáng thế ký 14:18

Nhà thơ Sa-mu-ên Foss có viết: “Hãy để tôi sống bên đường và làm bạn của mọi người” (trích trong “The House by the Side of the Road” – “Ngôi Nhà Bên Đường”). Đó cũng là những gì tôi ao ước—được làm bạn của mọi người. Tôi muốn đứng bên đường chờ đợi những lữ khách mệt mỏi; đến với những người bị ngược đãi và bị đối xử bất công, những người có tấm lòng nặng trĩu vì tổn thương và thất vọng; nâng đỡ, an ủi và khích lệ họ tiếp tục hành trình của mình. Có thể tôi không có khả năng để “thay đổi” họ hay giải quyết những nan đề của họ, nhưng tôi có thể chúc phước cho họ.

Mên-chi-xê-đéc, vừa là vua Sa-lem cũng là một thầy tế lễ đã chúc phước cho Áp-ram khi ông mệt mỏi trở về từ chiến trận (Sáng. 14). Một “lời chúc phước” có giá trị hơn nhiều so với lời thăm hỏi xã giao khi hắt hơi. Chúng ta chúc phước cho người khác khi đem họ đến với Đấng là nguồn của ơn phước. Mên-chi-xê-đéc đã chúc phước cho Áp-ram rằng: “Nguyện Đức Chúa Trời Chí Cao, Đấng dựng nên trời và đất, ban phước cho Áp-ram” (c.19).

Chúng ta có thể chúc phước cho người khác bằng cách cầu nguyện cho họ; chúng ta có thể dẫn họ đến ngôi ân điển để tìm thấy sự giúp đỡ trong lúc có cần (Hê. 4:16). Chúng ta có thể không đủ khả năng để thay đổi hoàn cảnh của họ, nhưng chúng ta có thể giới thiệu về Chúa cho họ. Đó là điều mà một người bạn thật nên làm.

Lạy Chúa Jêsus, xin dạy chúng con trở nên những người bạn chân thành của mọi người giống như Ngài đối cùng chúng con. Xin ban cho chúng con đôi mắt để nhìn thấy nhu cầu của người khác cũng như dành thời gian để lắng nghe họ. Xin giúp chúng con đưa dắt họ đến với Ngài, là nguồn của sự sống.
Lắng nghe là một cách quan trọng để bày tỏ yêu thương.

CHÚ GIẢI:Lời chúc phước là một lời cầu nguyện xin Chúa chúc phước lành. Trong phân đoạn này, Mên-chi-xê-đéc, thầy tế lễ – vua của Giê-ru-sa-lem, đã chúc phước cho Áp-ra-ham, công nhận chiến thắng của Áp-ra-ham là nhờ quyền năng của Chúa (c. 19-20). Tại nhiều hội thánh, mục sư thường kết thúc buổi thờ phượng bằng cách trích dẫn Dân số ký 6:24-26 như một lời cầu nguyện chúc phước, bảo đảm với hội chúng về sự hiện diện, tha thứ, bảo vệ và sự bình an của Chúa. Các trước giả Kinh Thánh đã nhấn mạnh đặc ân chúc phước lành cho người khác khi họ luôn có những lời cầu nguyện chúc phước cho độc giả trong những bức thư của mình (xem Rô. 15:13; II Cô. 13:14; I Tês. 3:11-13; I Tês. 2:16-17; Hê. 13:20-21; Giu. 1:24-25).

Trong tuần này, hãy dùng một lời chúc phước trong Kinh Thánh như một lời cầu nguyện chúc phước cho một người thân yêu.

shares