Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 16...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 16 tháng 7 năm 2017

44
0
http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 16 tháng 7 năm 2017

Rễ Sâu

Đọc: Lu-ca 24:44-49 |

Bấy giờ, Ngài mở trí cho các môn đồ để hiểu Kinh Thánh. Lu-ca 24:45

Cây tùng bách, một trong ba loài cây gỗ đỏ, nằm trong số những loại thực vật lớn nhất và sống lâu năm nhất thế giới. Cây có thể cao đến 90 mét, nặng hơn 1,1 triệu kg và sống 3.000 năm. Sở dĩ cây tùng bách có kích thước vĩ đại và tuổi thọ bền bỉ là nhờ bộ rễ nằm dưới mặt đất. Một thảm rễ sâu 3-4 mét, lan rộng cả một mẫu đất, làm trụ đỡ vững chắc cho chiều cao chót vót và trọng lượng đáng kinh ngạc của nó.

Tuy nhiên, bộ rễ khổng lồ của loài cây gỗ đỏ vẫn là nhỏ bé so với bề dày lịch sử dân tộc, tôn giáo và lời tiên tri về cuộc đời Chúa Jêsus. Một lần kia, Chúa Jêsus nói với một nhóm các nhà lãnh đạo tôn giáo rằng quyển Kinh Thánh mà họ yêu mến và tin tưởng đã kể câu chuyện về Ngài (Giăng 5:39). Tại nhà hội ở Na-xa-rét, Ngài mở cuộn sách Ê-sai, đọc một đoạn mô tả về Đấng Mê-si-a của dân Y-sơ-ra-ên và phán: “Hôm nay lời Kinh Thánh mà các ngươi vừa nghe đã được ứng nghiệm” (Lu. 4:21).

Sau khi phục sinh, Chúa Jêsus giúp các môn đồ hiểu những lời của Môi-se, các tiên tri và cả những bài thánh ca của dân Y-sơ-ra-ên. Hết thảy đều trình bày lý do Ngài cần chịu khổ, chịu chết và sống lại từ cõi chết (24:46).

Thật là đặc ân tuyệt vời khi được biết Chúa Jêsus là Đấng đã được đề cập trong lịch sử và Kinh Thánh của một dân tộc, và khi thấy cuộc đời chúng ta cần Ngài biết bao.

Lạy Cha Thiên Thượng, xin giúp chúng con không bao giờ quên rằng lịch sử của dân Y-sơ-ra-ên và lời Kinh Thánh khiến chúng con nhận biết mình cần Con Ngài biết bao.
Cả Kinh Thánh giúp chúng ta nhận thấy mình cần Chúa Jêsus.

bởi Mart DeHaan |

shares