Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 16...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 16 tháng 8 năm 2017

45
0
http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 16 tháng 8 năm 2017

Không Sợ Hãi Mà Tin Cậy

Đọc: Dân số ký 13:25–14:9 |

Đức Giê-hô-va ở cùng chúng ta. Đừng sợ chúng. Dân số ký 14:9

“Chồng tôi được công ty đề xuất một vị trí thăng chức ở một nước khác, nhưng vì tôi sợ phải rời căn nhà của mình, nên anh ấy đã miễn cưỡng từ chối” – một người bạn chia sẻ với tôi. Cô ấy giải thích vì quá lo sợ một sự thay đổi lớn như thế nên cô không nắm bắt cuộc phiêu lưu mới, và đôi khi cô tự hỏi họ đã bỏ lỡ điều gì khi không chịu đi.

Dân Y-sơ-ra-ên đã để cho sự lo lắng làm cho mình tê liệt khi được kêu gọi đến cư ngụ tại một vùng đất giàu có và phì nhiêu “đượm sữa và mật” (Xuất. 33:3). Khi nghe những lời tường thuật về dân tộc hùng mạnh trong các thành lớn (c.27), họ bắt đầu lo sợ. Đa số dân Y-sơ-ra-ên khước từ lời kêu gọi đi vào vùng đất đó.

Nhưng Giô-suê và Ca-lép khích lệ họ tin cậy Chúa: “Đừng sợ hãi dân xứ đó” vì “Đức Giê-hô-va ở cùng chúng ta” (c.9). Mặc dù dân ở đó có vẻ đông đúc, nhưng họ có thể tin cậy Chúa ở cùng họ.

Bạn tôi không được lệnh di chuyển sang một xứ khác như dân Y-sơ-ra-ên, tuy vậy cô đã hối tiếc khi để nỗi sợ hãi khép lại cơ hội. Còn bạn thì sao – Bạn có đối diện với tình huống khiến bạn sợ hãi không? Nếu có, hãy biết rằng Chúa ở cùng bạn và Ngài sẽ hướng dẫn bạn. Với tình yêu thương không phai tàn của Ngài, chúng ta có thể bước tới trong đức tin.

Lạy Cha yêu thương, nguyện con không để cho nỗi sợ hãi ngăn cản con bước theo Ngài, vì con biết rằng Ngài luôn yêu thương con và sẽ không bao giờ lìa bỏ con.
Sự sợ hãi có thể làm chúng ta tê liệt nhưng đức tin thúc đẩy chúng ta theo Chúa.

bởi Amy Boucher Pye | 

shares