http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 17 tháng 02 năm 2019 – Bầu Không Khí Khích Lệ

Bầu Không Khí Khích Lệ

Kinh Thánh nền tảng:

Rôma 15:1-7

1 Vậy chúng ta là kẻ mạnh, phải gánh vác sự yếu đuối cho những kẻ kém sức, chớ làm cho đẹp lòng mình. 2 Mỗi người trong chúng ta nên làm đẹp lòng kẻ lân cận mình, đặng làm điều ích và nên gương tốt. 3 Vì Đấng Christ cũng không làm cho đẹp lòng mình, như có chép rằng: Lời của những kẻ nguyền rủa Chúa đã đổ trên mình tôi.(x) 4 Vả,mọi sự đã chép từ xưa đều để dạy dỗ chúng ta, hầu cho bởi sự nhịn nhục và sự yên ủi của Kinh thánh dạy mà chúng ta được sự trông cậy. 5 Xin Đức Chúa Trời hay nhịn nhục và yên ủi ban cho anh em được đồng lòng ở với nhau theo Đức Chúa Jêsus Christ; 6 để anh em lấy một lòng một miệng mà ngợi khen Đức Chúa Trời, là Cha của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta.
7 Vậy thì, anh em hãy tiếp lấy nhau, cũng như Đấng Christ đã tiếp anh em, để Đức Chúa Trời được vinh hiển.
Tặng thêm: I Cô Rinh Tô 15:58
Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi,hãy vững vàng chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. (1Co 15:58)

  • Khiển trách người khác là chúng ta tự đưa mình vào bẫy kiêu ngạo.
  • Chỉ người thấp kém mới ra vẻ khiển trách người khác, cố đè bẹp người khác, được dịp cố leo lên.
  • Lời khiển trách vô cùng nguy hiểm, nó đè bẹp anh em chúng ta, nó thể hiện sự không thấu hiểu, không yêu thương, giết chết niềm hy vọng của người khác.
  • Lời khích lệ đưa người ta đến sự được nâng đỡ và thành công.
    • Chúng ta luôn được chọn lựa giữa 2 hành động khiển trách hay khích lệ.

Ông Bà Anh Chị Em Cùng Học Với Lợi Tại Link Sau Nhé: https://www.youtube.com/watch?v=-88-brdrNeE&t=311s20