Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 17...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 17 tháng 05 năm 2018

38
0
http://baigiangtinlanh.com
Ca Ngợi Sự Nhân Từ Của Chúa

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 17 tháng 05 năm 2018

Ca Ngợi Sự Nhân Từ Của Chúa

Đọc: Thi Thiên 136:1-15

Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va vì Ngài là thiện; lòng nhân từ Ngài còn đến đời đời. Thi Thiên 136:1

Một người trong nhóm học Kinh Thánh của chúng tôi đề nghị: “Hãy viết bài thi thiên của riêng mình!” Lúc đầu, một vài người nói rằng họ không có tài viết lách, nhưng sau vài lời khích lệ thì ai cũng đã viết được một bài thơ cảm động, kể lại cách Chúa đã hành động trong đời sống mình. Thử thách, sự bảo vệ, sự chu cấp và ngay cả đau khổ và nước mắt cũng mang lại những thông điệp sâu sắc, làm cho các thi thiên của chúng tôi có nhiều chủ đề thú vị. Cũng như Thi Thiên 136, mỗi thi thiên ấy đều bày tỏ chân lý rằng lòng nhân từ Ngài còn đến đời đời.

Tất cả chúng ta đều có một câu chuyện để kể về lòng nhân từ của Chúa – dù chúng ta làm thơ, hát hay kể về nó. Đối với một số người, kinh nghiệm có thể đầy xúc cảm và mạnh mẽ – như trước giả của Thi Thiên 136 đã thuật lại cách Chúa giải cứu dân Ngài khỏi cảnh giam cầm và chiến thắng kẻ thù (c.10-15). Có người thì chỉ đơn thuần miêu tả sự sáng tạo kỳ diệu của Chúa: “Ngài đã dùng sự khôn sáng mà dựng nên các tầng trời… trải đất ra trên nước… dựng nên các vì sáng lớn… mặt trời để cai trị ban ngày… mặt trăng và các ngôi sao để cai trị ban đêm” (c.5-9).

Nhớ Chúa là ai và những điều Ngài đã làm sẽ giúp chúng ta cất lên lời ngợi khen và cảm tạ Chúa, đó là cách tôn vinh Ngài. Rồi chúng ta có thể “dùng thi thiên, thánh ca, và những linh khúc mà đối đáp với nhau” (Êph. 5:19) về sự tốt lành của Chúa, Đấng mà lòng nhân từ Ngài còn đến đời đời! Hãy biến kinh nghiệm của bạn về sự nhân từ Chúa thành một bài hát ngợi khen và hãy vui hưởng sự nhân từ không hề dứt của Ngài.

Lạy Chúa, cảm tạ Ngài về thế giới tốt lành Ngài đã tạo dựng và những ơn phước của Ngài trên cuộc đời con. Xin cho lòng con luôn biết ơn Ngài và miệng con luôn nói ra những lời cảm tạ và tôn quý Ngài.
Lòng nhân từ của Chúa còn đến đời đời.

bởi Lawrence Darmani 

CHÚ GIẢI

Như với Thi Thiên 136, nhiều thi thiên khác cũng khích lệ chúng ta nhớ đến và ca ngợi sự nhân từ của Chúa. Trong Thi Thiên 42, khi tâm hồn của trước giả “sờn ngã” (c.5), ông nhớ rằng “ban ngày Đức Giê-hô-va ban sự nhân từ Ngài; ban đêm, bài hát Ngài ở cùng con” (c.8). Ông đặt “hy vọng nơi Đức Chúa Trời” và ca ngợi Đấng cứu giúp và là Đức Chúa Trời (c.11). Trước giả Thi thiên là Đa-vít nhớ đến Đức Chúa Trời khi ở trong hoang mạc và ông được yên ủi: “Khi nằm trên giường, con nhớ đến Chúa, và suy ngẫm về Ngài suốt các canh đêm. Vì Chúa đã giúp đỡ con, và con hát mừng dưới bóng cánh của Ngài” (63:6-7). Và trong lúc khốn khổ, trước giả Thi thiên là A-sáp đã “tìm cầu Chúa” và được thúc giục để “nhớ mãi công việc của Đức Giê-hô-va, các phép lạ của Ngài thuở xưa… suy tư về những công việc của Ngài” (77:2, 10-12).

Bạn sẽ nói gì trong bài thi thiên tưởng nhớ đến Chúa của chính mình?

Alyson Kieda

shares