http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – ngày 17 tháng 06 năm 2019 – Con Người Chính Trực

Con Người Chính Trực

Kinh Thánh nền tảng: II Cô-rinh-tô 10:1-11

1 Tôi là Phao-lô, bởi sự nhu mì, nhân từ của Đấng Christ mà xin anh em,— tôi là người hèn hạ lắm trong khi gặp mặt giữa anh em, nhưng lúc vắng mặt,đối với anh em, tỏ ra biết bao là dạn dĩ!
2 tôi nài xin anh em chớ ép tôi, khi tôi sẽ có mặt, phải dùng sự dạn dĩ mà tôi toan dùng nghịch cùng mấy kẻ kia tưởng chúng tôi ăn ở theo xác thịt.
3 Vì chúng tôi dầu sống trong xác thịt, chớ chẳng tranh chiến theo xác thịt.
4 Vả, những khí giới mà chúng tôi dùng để chiến tranh là không phải thuộc về xác thịt đâu, bèn là bởi quyền năng của Đức Chúa Trời,có sức mạnh để đạp đổ các đồn lũy:
5 Nhờ khí giới đó chúng tôi đánh đổ các lý luận, mọi sự tự cao nổi lên nghịch cùng sự hiểu biết Đức Chúa Trời, và bắt hết các ý tưởng làm tôi vâng phục Đấng Christ.
6 Cũng nhờ khí giới đó, chúng tôi sẵn sàng phạt mọi kẻ chẳng phục, khi anh em đã chịu lụy trọn rồi.
7 Anh em cứ xem bề ngoài sao? Bằng có ai quyết mình thuộc về Đấng Christ, hãy ngẫm nghĩ rằng nếu người thuộc về Đấng Christ, thì chúng tôi cũng thuộc về Ngài.
8 Dầu khi tôi khoe mình khí quá về quyền phép Chúa đã ban cho chúng tôi, để gây dựng anh em, chớ chẳng phải để hủy diệt, thì tôi sẽ không hổ thẹn;
9 song tôi chẳng muốn làm bộ dọa anh em bằng thơ từ của tôi.
10 Có người nói rằng các thơ của người nặng lời và bạo mạnh; nhưng đến khi có mặt thì người yếu đuối và lời nói chẳng có giá gì.
11 Kẻ nói như vậy, hãy nghĩ rằng khi chúng tôi vắng mặt, lời trong thơ thể nào, thì khi có mặt, việc làm cũng thể ấy.

 • Chúng ta có bao giờ bị trách là người sống 2 mặt chưa?
 • Đôi khi. Chính Phao Lô còn bị nói.
 • Do đâu?
 • Bản chất, thói quen cũ, do hiểu lầm, do chúng ta cố gắng sống tốt hơn…
  “Chúng tôi chẳng lại phô mình cùng anh em, nhưng muốn trao cho anh em cái dịp khoe mình về chúng tôi, đặng anh em có thể đối đáp lại cùng những kẻ chỉ khoe mình về bề ngoài, mà không về sự trong lòng.” (2Co 5:12)
  Ga-la-ti 2:
  11 Nhưng khi Sê-pha đến thành An-ti-ốt, tôi có ngăn can trước mặt
  người, vì là đáng trách lắm. 12 Bởi trước lúc mấy kẻ của Gia-cơ sai đi chưa đến, thì người ăn
  chung với người ngoại; vừa khi họ đã đến thì người lui đứng riêng ra, bởi sợ
  những kẻ chịu phép cắt bì. 13 Các người Giu-đa khác cũng dùng một cách giả dối như vậy, đến nỗi chính Ba-na-ba cũng bị sự giả hình của họ dẫn
  dụ. 14 Nhưng khi tôi thấy họ không đi ngay thẳng theo lẽ thật của Tin
  lành, thì nói với Sê-pha trước mặt mọi người rằng: Nếu anh là người Giu-đa, mà
  ăn ở theo cách dân ngoại, không theo cách người Giu-đa, thì làm sao anh ép dân
  ngoại phải theo thói Giu-đa?
 • Chúng ta cần làm gì?
 • Cầu nguyện xin Chúa giúp.
  “nhìn xem Đức Chúa Jêsus, là cội rễ và cuối cùng của đức tin,tức là Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời.” (He 12:2)
 • Sống trong Tâm Linh.
 • Ý thức mình cần phải thay đổi từ bên trong, xin chúa giúp và bản thân cũng phải ý thức, cố gắng thay đổi.
  “Vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng,dầu người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn.”(2Co 4:16)
  “Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi.” (Phi 4:13)

Ông Bà Anh Chị Em Cùng Học Với Lợi Tại Link Sau Nhé: https://www.youtube.com/watch?v=lRz113Kw8y8