Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 17...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 17 tháng 09 năm 2018 – Những Di Sản Yêu Thương

23
0
http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày - Những Di Sản Yêu Thương

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 17 tháng 09 năm 2018 – Những Di Sản Yêu Thương

Những Di Sản Yêu Thương

Đọc: II Ti-mô-thê 1:1-5

 

Ánh sáng của các con phải chiếu sáng trước mặt mọi người, để họ thấy những việc làm tốt đẹp của các con và ca ngợi Cha các con ở trên trời. Ma-thi-ơ 5:16

Khi tôi đang lật cuốn Kinh Thánh của bà cố thì một vật quý giá rơi xuống chân tôi. Một mảnh giấy nhỏ với nét chữ của trẻ con ghi rằng: “Phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy! Phước cho những kẻ than khóc, vì sẽ được yên ủi!” (Mat. 5:3-4). Nguệch ngoạc bên cạnh câu Kinh Thánh ấy bằng nét chữ nghiêng ngả là chữ ký của mẹ tôi.

Bà cố của tôi có thói quen dạy cho các cháu viết từng câu Kinh Thánh ra để học thuộc và ghi khắc vào lòng. Nhưng câu chuyện đằng sau câu Kinh Thánh này làm mắt tôi nhòe lệ. Ông ngoại tôi mất khi mẹ tôi còn rất nhỏ, và em trai của mẹ (cậu tôi) lại qua đời chỉ vài tuần sau đó. Trong chính giai đoạn đầy đau buồn đó, bà cố đã dẫn dắt mẹ tôi đến với Chúa Jêsus và sự an ủi mà chỉ duy Ngài có thể ban cho.

Phao-lô viết cho Ti-mô-thê: “Ta cũng nhớ đến đức tin chân thành của con, là đức tin trước đã sống trong Lô-ít, bà ngoại con, và trong Ơ-nít, mẹ con; ta tin chắc rằng đức tin ấy nay đang sống trong con” (II Tim. 1:5). Đức tin không phải là điều để thừa hưởng, nhưng đức tin là để chia sẻ. Mẹ và bà ngoại của Ti-mô-thê đã chia sẻ niềm tin với ông và ông tin nhận Chúa.

Khi khích lệ những người gần gũi với mình đặt niềm hy vọng nơi Chúa Jêsus, chúng ta đang trao cho họ một di sản yêu thương. Thông qua tờ giấy đơn giản này, mẹ tôi đã để lại minh chứng về tình yêu của bà cố đối với Đấng Cứu Thế và gia đình. Hãy chia sẻ về Chúa cho thế hệ sau!

Cảm ơn Chúa vì những người đã chia sẻ với con về tình yêu của Ngài. Xin giúp con cũng dẫn người khác đến với sự cứu rỗi của Ngài.
Khi chia sẻ đức tin của mình, chúng ta đang chia sẻ kho báu tuyệt diệu nhất.

bởi James Banks

CHÚ GIẢI

Ti-mô-thê không chỉ có mối liên hệ với mẹ Ơ-nít và bà ngoại Lô-ít về mặt huyết thống. “Đức tin chân thành” của ông đã được nuôi dưỡng bởi hai người phụ nữ tin kính này. Nhờ ảnh hưởng của những thành viên trong gia đình đối với Ti-mô-thê, Phao-lô đã viết trong II Ti-mô-thê 3:14-15 rằng: “Về phần con, hãy giữ vững những gì con đã học và tin quyết, vì con biết mình đã học những điều đó với ai, và từ thuở ấu thơ con đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đấng Christ Jêsus.”

Bạn đang để lại những ảnh hưởng thuộc linh nào cho những thế hệ sau bạn?

Arthur Jackson

 

shares