Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 17...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 17 tháng 10 năm 2018 – Lời Cầu Nguyện Và Cái Cưa

89
0
http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 17 tháng 10 năm 2018 –  Lời Cầu Nguyện Và Cái Cưa

Lời Cầu Nguyện Và Cái Cưa

Đọc: Nê-hê-mi 1

Lạy Chúa, cầu xin Ngài lắng nghe lời cầu nguyện của con là đầy tớ Ngài. Nê-hê-mi 1:11

 

Tôi rất ngưỡng mộ tinh thần dũng cảm của dì Gladys, dù đôi lúc tinh thần đó đã khiến tôi phải lo lắng. Lần mà khiến tôi lo lắng là chuyện dì kể trong email: “Hôm qua, dì mới đốn bỏ cây óc chó.”

Bạn cần hiểu rằng dì của tôi đã bảy mươi sáu tuổi, lại chính là người đã cầm cái cưa! Cây óc chó đó mọc ở phía sau nhà xe của dì. Khi rễ cây lăm le xuyên thủng lớp xi-măng, dì biết rằng đã đến lúc phải đốn nó. Nhưng dì bảo chúng tôi: “Lúc nào dì cũng cầu nguyện trước khi xử lý mấy chuyện như vậy!”

Trong lúc làm quan tửu chánh cho vua Ba Tư trong thời kỳ lưu đày của dân Y-sơ-ra-ên, Nê-hê-mi nghe tin rằng một số người đã quay về Giê-ru-sa-lem. Có một số việc cần làm. “Tường thành Giê-ru-sa-lem thì đổ nát và các cửa thành đã bị lửa đốt cháy” (Nêh. 1:3). Tường thành đổ nát khiến họ đứng trước nguy cơ bị kẻ thù tấn công. Nê-hê-mi vô cùng thương xót cho dân tộc mình và ông muốn góp phần. Nhưng trước tiên ông đã cầu nguyện, đặc biệt khi vị vua mới đã ra chiếu chỉ chấm dứt mọi việc xây cất tại Giê-ru-sa-lem (xem Ex. 4). Nê-hê-mi cầu nguyện cho dân tộc ông (Nêh. 1:5–10) rồi xin Chúa giúp đỡ trước khi xin phép vua để trở về (c.11).

Phản ứng đầu tiên của bạn có phải là cầu nguyện không? Cầu nguyện luôn là cách tốt nhất để đối diện với bất cứ nhiệm vụ hoặc thử thách nào trong đời.

Lạy Cha, Thánh Linh Ngài nhắc chúng con phải cầu nguyện trước hết. Hôm nay, chúng con hứa sẽ cầu nguyện khi Thánh Linh Ngài thúc giục con.
Cầu nguyện phải là ưu tiên, chứ không phải phương cách cuối cùng.

bởi Linda Washington 

CHÚ GIẢI

Trong sách Thi thiên, trước mỗi bài thánh thi luôn có phần đề tựa. Lời đề tựa này chỉ rõ cá nhân hoặc nhóm được chỉ định để hướng dẫn sáng tác, tác giả hoặc hoàn cảnh truyền cảm hứng cho lời bài hát. Phần đề tựa của Thi thiên 57 cho biết Đa-vít viết thi thiên này “khi ông chạy trốn trong hang đá khỏi Sau-lơ” Kinh Thánh ghi lại hai lần Đa-vít trú ẩn trong hang đá để trốn Sau-lơ (I Sam. 22 và 24). Mặc dù chúng ta không chắc sự kiện nào được nói đến trong thi thiên này nhưng chân lý rất rõ ràng—những kẻ sợ hãi, lo âu, chạy trốn sẽ tìm thấy sự an ninh tuyệt đối trong Chúa (Thi. 57:1).

Gần đây, bạn đã kêu cầu “Đức Chúa Trời Chí Cao” (c.2) trong hoàn cảnh nào?

Arthur Jackson

shares