Home Bài viết Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 17...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 17 tháng 11 năm 2017

69
0
http://baigiangtinlanh.com
Phục vụ và được phục vụ

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 16 tháng 11 năm 2017

Phục Vụ Và Được Phục Vụ

Đọc: Phi-líp 4:10-19

Anh em vẫn quan tâm nhưng không có dịp bày tỏ. Phi-líp 4:10

Marilyn bị ốm suốt nhiều tuần và nhiều người đã khích lệ cô vượt qua giai đoạn khó khăn này. Làm sao tôi đền đáp được lòng tốt của họ? cô lo lắng. Rồi một ngày, cô đọc được những lời cầu nguyện sau: “Hãy cầu nguyện rằng [mọi người] sẽ khiêm nhường càng hơn, không chỉ để phục vụ, mà còn để được phục vụ.” Marilyn đột nhiên nhận ra rằng không cần phải đền đáp cho cân xứng, chỉ cần biết ơn và để người khác tận hưởng niềm vui của sự phục vụ.

Trong Phi-líp chương 4, sứ đồ Phao-lô đã bày tỏ lòng biết ơn của ông với tất cả những người đã chia sẻ “cơn hoạn nạn [của ông]” (c.14). Ông phụ thuộc vào sự hỗ trợ của họ khi rao giảng và dạy dỗ Phúc Âm. Ông hiểu rằng những gì họ đã giúp đỡ khi ông túng thiếu là một cách để họ bày tỏ tình yêu đối với Chúa: “[Những quà tặng của anh em] như một lễ vật tỏa hương thơm, một sinh tế được Đức Chúa Trời vui nhận và đẹp lòng” (c.18).

Có thể không dễ để làm người nhận lãnh—đặc biệt khi bạn thường là người đầu tiên giúp đỡ người khác. Nhưng với sự khiêm nhường, chúng ta có thể để Chúa dịu dàng chăm sóc mình bằng nhiều cách khi chúng ta cần giúp đỡ.

Phao-lô viết: “Đức Chúa Trời tôi sẽ cung ứng mọi nhu cầu của anh em” (c.19). Đó là điều mà ông đã học được trong suốt cuộc đời đầy thử thách. Đức Chúa Trời là Đấng thành tín và sự cung ứng Ngài dành cho chúng ta là vô hạn.

Lạy Chúa, cảm ơn Ngài đã chăm sóc chúng con thông qua con dân Ngài. Nguyện chúng con ân cần trao ban nhận lãnh sự giúp đỡ của người khác.
Nhận lãnh yêu thương. Trao ban yêu thương. Hãy cứ như thế.

bởi Cindy Hess Kasper | 

Phao-lô là một người may trại và ông thường làm công việc này để nuôi sống chính mình khi hầu việc Chúa ở nhiều thành phố khác nhau (xem Công vụ 18:3). Tuy nhiên, đôi lúc Phao-lô cũng sống dựa vào sự dâng hiến và lòng rời rộng của người khác (xem Phi-líp 4:14-16). Ông cũng khích lệ hội thánh ban cho cách rời rộng, kêu gọi các thành viên trong thân thể của Đấng Christ hãy đáp ứng nhu cầu của nhau (xem I Cô. 16:1-4).

Nhiều lần Chúa đã tiếp trợ cho chúng ta qua sự ban cho của người khác. Hãy suy ngẫm về cách Chúa đã tiếp trợ cho bạn hoặc dùng bạn để đáp ứng nhu cầu của người khác.

shares