Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – ngày 17...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – ngày 17 tháng 3 năm 2017

76
0
http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – ngày 17 tháng 3 năm 2017

Trước hết xin quý vị con cái Chúa cầu nguyện để Chúa ban phước trên những người thực hiện chương trình Lời sống hằng ngày này. Địa chỉ trang web gốc là: http://ourdailybread.org/. Để có được bài học này họ phải cố gắng rất nhiều và rất cần tài chánh để tiếp tục thực hiện. Mọi sự dâng hiến quý vị có thể góp phần. xin hãy góp phần : http://vietnamese-odb.org/donate để góp phần dâng hiến. Chúng tôi nghe và thấy được gây dựng rất nhiều nên đã copy vào web baigiangtinlanh.com. Quý vị có thể nghe trực tiếp tại trang web gốc.

Đọc: Sáng thế ký 13:1-18 |

 

 

Toàn vùng chẳng phải đang ở trước mặt cháu đó sao? Cháu hãy rời khỏi bác. Nếu cháu chọn bên trái, bác sẽ sang bên phải; nếu cháu chọn bên phải, bác sẽ sang bên trái. Sáng thế ký 13:9.

Ở một số nền văn hóa, người em cần nhường cho anh mình bước vào phòng trước. Ở những nền văn hóa khác thì người có địa vị cao nhất hay quan trọng nhất sẽ vào trước. Dù chúng ta theo truyền thống nào, thì có những lúc chúng ta thấy khó để cho phép ai đó quyền chọn lựa trước trong những vấn đề quan trọng, đặc biệt khi đặc ân đó lẽ ra thuộc về mình.

Áp-ram (về sau gọi là Áp-ra-ham) và Lót, cháu trai của ông có nhiều gia súc, lều trại đến nỗi xứ không còn đủ chỗ cho hai người ở chung. Để tránh xung đột, Áp-ram đề nghị tách ra và ông rộng lượng cho Lót được chọn trước vùng đất mà mình muốn. Người cháu đã chọn Thung lũng Giô-đanh màu mỡ, để lại cho Áp-ram vùng đất không tốt bằng.

Áp-ram không khăng khăng dành quyền ưu tiên trong tình huống này nhưng phó thác tương lai mình cho Chúa. “Vậy, Áp-ram nói với Lót: “Giữa những người chăn bầy của bác và của cháu, đừng tranh chấp nhau nữa. Toàn vùng chẳng phải đang ở trước mặt cháu đó sao? Cháu hãy rời khỏi bác. Nếu cháu chọn bên trái, bác sẽ sang bên phải; nếu cháu chọn bên phải, bác sẽ sang bên trái” (Sáng. 13:8-9). Sự lựa chọn của Lót cuối cùng đã dẫn đến những hậu quả khủng khiếp cho toàn bộ gia đình ông (xem Sáng. 19)

Ngày nay, khi đối diện với nhiều lựa chọn, chúng ta có thể tin cậy Cha Thiên Thượng hướng dẫn chúng ta trong đường lối Ngài. Chúa đã hứa sẽ chăm sóc chúng ta. Ngài sẽ luôn ban cho chúng ta mọi điều cần thiết.

Lạy Cha, sự thành tín và tình yêu vững bền của Ngài hướng dẫn chúng con trong mọi lựa chọn của mình. Nguyện cuộc đời con sẽ bày tỏ về Ngài và tôn kính Ngài.
Chúa luôn ban điều tốt nhất cho người để Ngài chọn. Jim Elliot
shares