Home Bài giảng Video Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 17...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 17 tháng 4 năm 2017

34
0
http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 17 tháng 4 năm 2017

Trước hết xin quý vị con cái Chúa cầu nguyện để Chúa ban phước trên những người thực hiện chương trình Lời sống hằng ngày này. Địa chỉ trang web gốc là: http://ourdailybread.org/. Để có được bài học này họ phải cố gắng rất nhiều và rất cần tài chánh để tiếp tục thực hiện. Mọi sự dâng hiến quý vị có thể góp phần. xin hãy góp phần : http://vietnamese-odb.org/donate để góp phần dâng hiến. Chúng tôi nghe và thấy được gây dựng rất nhiều nên đã copy vào web baigiangtinlanh.com. Quý vị có thể nghe trực tiếp tại trang web gốc.

Ở Với Chúa Jêsus

Đọc: Giăng 14:1-4 |

Ta đi và đã chuẩn bị chỗ. Giăng 14:3

“Không đâu bằng nhà.” Câu nói này phản ánh một ước ao sâu xa trong chúng ta đó là có một nơi để nghỉ ngơi, để là mình và để thuộc về. Chúa Jêsus đã nói về ao ước này khi nói về sự chết và sự sống lại sắp đến của Ngài sau bữa tối cuối cùng với các môn đệ. Ngài hứa rằng mặc dù Ngài phải đi, nhưng Ngài sẽ trở lại để đón họ. Và Ngài sẽ chuẩn bị một chỗ cho họ—một nơi ở. Một quê hương.

Ngài chuẩn bị chỗ này cho họ—và cho chúng ta—bằng cách làm trọn những đòi hỏi của luật pháp Đức Chúa Trời khi chết trên thập tự giá dù Ngài vô tội. Ngài quả quyết với các môn đệ rằng nếu Ngài sẵn sàng chịu khổ để ban cho họ nơi ở này thì Ngài chắc chắn sẽ trở lại đón họ và không để họ cô đơn. Họ không cần phải sợ hãi hay lo lắng về cuộc sống của mình, dù ở dưới đất hay trên trời.

Chúng ta có thể được an ủi và đảm bảo từ lời của Chúa Jêsus, vì chúng ta tin và trông cậy rằng Ngài đã cung ứng một chỗ ở cho chúng ta; Ngài ngự trong chúng ta (xem Giăng 14:23); và Ngài đi trước để chuẩn bị nhà trên trời cho chúng ta. Dù chúng ta đang sống trong căn nhà thế nào trên đất này thì chúng ta cũng đều thuộc về Chúa Jêsus, tình yêu Ngài gìn giữ chúng ta và sự bình an Ngài bao phủ chúng ta. Không gì tuyệt vời hơn khi được sống với Ngài.

Lạy Chúa Jêsus Christ, nếu khi nào chúng con thấy mình là người không nơi nương tựa, xin nhắc chúng con nhớ rằng Ngài là nơi ở của chúng con. Nguyện chúng con chia sẻ đặc ân thuộc về Ngài này cho mọi người chúng con gặp.
Chúa Jêsus chuẩn bị một chỗ ở đời đời cho chúng ta.

CHÚ GIẢI:Hình ảnh về một nơi được chuẩn bị sẵn trong nhà Cha cũng đem lại niềm yên ủi cho người chăn chiên và vua dân Y-sơ-ra-ên là Đa-vít, người đã hát rằng: “Thật vậy, trọn đời tôi, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi; Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài” (Thi. 23:6). Tương tự như những lời mà Chúa Jêsus đã nói trong Giăng 14, những lời của vua Đa-vít vừa mang tính thực tại lẫn hy vọng trong tương lai. Tính thực tại của một đời sống yên nghỉ trong phước hạnh và sự thương xót của Cha liên hệ trực tiếp đến việc tin cậy Chúa Jêsus giữa những giông bão của cuộc đời (Giăng 14:1). Và lời hứa vĩnh cửu về một nơi ở trong nhà Chúa đem lại cho chúng ta niềm hy vọng khi sự tuyệt vọng dường như vây phủ chúng ta. Đây là ý nghĩa đầy trọn của hình ảnh ngôi nhà và điều đó thật tuyệt vời. Chúng ta sẽ không bao giờ hiểu biết cách trọn vẹn và đầy đủ sự bình an mà chúng ta đương trông đợi cho đến khi chúng ta được hòa thuận lại cùng Chúa.

Đâu là những hoàn cảnh trong cuộc đời mà lời nhắc nhở về sự hiện diện của Chúa khiến bạn cảm thấy được yên ủi? Hãy cảm tạ Chúa về phước hạnh và sự thương xót của Ngài.

 

shares