Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 17...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 17 tháng 7 năm 2017

44
0
http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 17 tháng 7 năm 2017

Giống Cha

Đọc: Giăng 5:17-20 |

Con không thể tự mình làm điều gì, nhưng chỉ làm điều Con thấy Cha làm; vì bất cứ điều gì Cha làm, Con cũng làm như vậy. Giăng 5:19

Thật đáng yêu biết bao khi thấy một đứa trẻ bắt chước bố mẹ mình! Chúng ta có lẽ vẫn thường thấy một cậu bé ngồi trong xe, chăm chú nắm chặt tay lái tưởng tượng, mắt dán nhìn để xem bố làm gì kế tiếp.

Tôi nhớ mình đã làm điều đó khi còn nhỏ. Không gì khiến tôi vui hơn là làm đúng những gì bố tôi làm—và tôi chắc rằng ông còn vui hơn khi nhìn tôi bắt chước những hành động của ông.

Tôi nghĩ Đức Chúa Trời cũng cảm thấy như vậy khi thấy Con yêu dấu của Ngài làm đúng những gì Cha đã làm—đến với những người hư mất, giúp đỡ người nghèo và chữa lành người bệnh. Chúa Jêsus phán: “Con không thể tự mình làm điều gì, nhưng chỉ làm điều Con thấy Cha làm; vì bất cứ điều gì Cha làm, Con cũng làm như vậy” (Giăng 5:19).

Chúng ta cũng được kêu gọi làm giống như vậy — “Vậy, anh em hãy trở nên những người bắt chước Đức Chúa Trời như các con yêu dấu của Ngài. Hãy bước đi trong tình yêu thương” (Êph. 5:1-2). Khi chúng ta tiếp tục tăng trưởng để giống Chúa Jêsus hơn, nguyện chúng ta sẽ yêu thương như Cha yêu thương, tha thứ như Ngài tha thứ, quan tâm như Ngài quan tâm và sống đẹp lòng Ngài. Thật vui khi noi theo những hành động của Ngài, bởi năng lực của Đức Thánh Linh, biết rằng phần thưởng của chúng ta là nụ cười trìu mến của Cha yêu thương.

Lạy Chúa Jêsus, cảm ơn Ngài đã chỉ cho chúng con thấy con đường đến với Đức Chúa Cha. Xin giúp chúng con mỗi ngày càng giống Ngài và giống Cha Thiên Thượng hơn.
Đức Chúa Cha ban Thánh Linh Ngài cho chúng ta để khiến chúng ta giống Con Ngài.

bởi Leslie Koh |

shares