Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 17...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 17 tháng 8 năm 2017

60
0
http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 17 tháng 8 năm 2017

Lời Hứa Về Nơi Bình An

Đọc: Mi-chê 4:1–5 |

Ai nấy sẽ ngồi dưới cây nho mình và dưới cây vả mình; Không ai làm cho họ sợ hãi. Mi-chê 4:4

Sáu mươi lăm triệu. Đó là số người tị nạn trên thế giới ngày nay – những người phải rời khỏi quê hương mình vì xung đột hay bắt bớ – và con số nầy cao hơn bao giờ hết. Liên Hiệp Quốc đã kiến nghị các nhà lãnh đạo hợp tác với nhau trong việc tiếp nhận người tị nạn để mọi đứa trẻ sẽ được giáo dục, mọi người lớn tìm được việc làm ổn định, và mọi gia đình sẽ có một mái nhà.

Giấc mơ đem đến mái nhà cho người tị nạn trong cơn khủng hoảng nhắc tôi nhớ một lời hứa của Chúa với dân Giu-đa khi quân A-si-ri tàn nhẫn đe dọa nhà của họ. Chúa ủy thác cho tiên tri Mi-chê cảnh báo dân chúng rằng họ sẽ mất đền thờ và thành Giê-ru-sa-lem yêu quý. Nhưng Chúa cũng hứa ban một tương lai tươi đẹp sau những mất mát.

Tiên tri Mi-chê nói rằng rồi sẽ đến lúc Chúa gọi các dân tộc trên thế giới đến cùng Ngài. Bạo lực sẽ chấm dứt. Vũ khí chiến tranh sẽ trở thành công cụ làm nông, và mỗi người đáp lại tiếng gọi của Chúa sẽ tìm thấy một chỗ ở bình an và một cuộc đời hữu ích trong vương quốc của Ngài (4:3–4).

Đối với nhiều người trên thế giới ngày nay, và có lẽ đối với bạn nữa, một chỗ ở an toàn vẫn còn là một giấc mơ hơn là một hiện thực. Nhưng chúng ta có thể trông cậy vào lời hứa xưa của Chúa về một chỗ ở cho dân ở mọi nước trong lúc chờ đợi, hành động và cầu nguyện cho những chỗ ở bình an đó trở thành hiện thực.

Lạy Chúa, tạ ơn Ngài đã ban lời hứa tốt đẹp về một chỗ ở. Xin đem sự bình an đến cho thế giới chúng con, và chu cấp mọi nhu cầu cho tất cả con cái Ngài.
Chúa hứa ban cho con cái Ngài một chỗ ở bình an trong vương quốc Ngài.

bởi Amy Peterson |

shares