Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 17...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 17 tháng 9 năm 2017

55
0
http://baigiangtinlanh.com
Loại bỏ rào cản

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 17 tháng 9 năm 2017

Loại Bỏ Rào Cản

Đọc: Phi-lê-môn 1:8-16 |

Đối với tôi, người nầy đặc biệt quý mến, nhưng đối với anh, lại càng quý mến hơn, cả về phần xác lẫn phần trong Chúa. Phi-lê-môn 1:16

Tôi gặp Mary mỗi tối thứ Ba khi đến thăm trung tâm “Ngôi Nhà” – là nơi giúp đỡ cựu tù nhân tái hòa nhập xã hội. Cuộc đời của tôi khác với cô ấy: cô vừa mới ra khỏi tù, chiến đấu với những cơn nghiện ma túy, bị tước quyền nuôi con. Có thể bạn sẽ nói cô ấy đang sống ngoài lề xã hội.

Giống như Mary, Ô-nê-sim biết cuộc sống ngoài lề xã hội nghĩa là gì. Trong thân phận nô lệ, rõ ràng Ô-nê-sim đã làm điều sai trái đối với Phi-lê-môn, là ông chủ Cơ Đốc của mình và anh hiện đang ở tù. Tại đó, anh đã gặp Phao-lô và đặt đức tin nơi Đấng Christ (c.10). Dù Ô-nê-sim đã là một người được biến đổi nhưng anh vẫn còn là một nô lệ. Phao-lô gửi anh trở lại với Phi-lê-môn với một bức thư khuyên nài ông tiếp nhận Ô-nê-sim “không phải như một nô lệ nữa, nhưng hơn hẳn một nô lệ, là một anh em quý mến” (Phlm. 1:16).

Phi-lê-môn phải đưa ra lựa chọn: ông có thể đối đãi với Ô-nê-sim như là nô lệ của ông hoặc tiếp nhận Ô-nê-sim như một anh em trong Đấng Christ. Tôi cũng phải đưa ra lựa chọn. Tôi sẽ xem Mary như là một người từng bị tù tội và là một con nghiện đang phục hồi – hoặc là một phụ nữ đang được năng quyền của Đấng Christ biến đổi? Mary là chị em trong Chúa của tôi, và chúng tôi được vinh dự để đồng đi với nhau trong hành trình đức tin.

Thật dễ để cho những bức tường địa vị, tầng lớp kinh tế xã hội hay những khác biệt về văn hóa chia rẽ chúng ta. Phúc Âm của Đấng Christ phá bỏ mọi rào cản, sẽ thay đổi cuộc đời và những mối quan hệ của chúng ta mãi mãi.

Lạy Chúa, cảm ơn Ngài vì Phúc Âm của Chúa Jêsus Christ có thể biến đổi mọi cuộc đời và mọi mối quan hệ. Cảm ơn Ngài đã phá bỏ mọi rào cản giữa chúng con và khiến chúng con trở nên những thành viên trong gia đình Ngài.
Phúc Âm biến đổi mọi cuộc đời và mọi mối quan hệ.

bởi Karen Wolfe |

CHÚ GIẢI

Sau khi đọc sách Phi-lê-môn, đôi khi chúng ta có những thắc mắc như: “Làm sao tôi có thể tin Kinh Thánh khi Kinh Thánh lại chấp nhận chế độ nô lệ?” và “Khi Phao-lô có cơ hội để lên án chế độ nô lệ, tại sao ông lại không làm điều đó?” Một điều cần nhớ là chế độ nô lệ trong thời xưa khác với khái niệm về nô lệ trong thời nay. Chẳng hạn, trong Đế quốc La Mã, nô lệ có thể làm việc để có được sự tự do và họ có thể giành được tự do. Thật sự thì Phao-lô đang gợi ý một sự thay đổi sâu xa hơn sự thay đổi về thể chế. Khi Phao-lô khẩn cầu Phi-lê-môn nhận lại Ô-nê-sim và xem như anh em mình, ông đang xóa bỏ cách suy nghĩ phân biệt mọi người. Kinh Thánh nói đến cách chúng ta suy nghĩ chứ không chỉ đơn giản là cách chúng ta hành động.

shares