Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 18...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 18 tháng 02 năm 2018

21
0
http://baigiangtinlanh.com
Can Đảm Sống Trung Tín

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 18 tháng 02 năm 2018

Can Đảm Sống Trung Tín

Đọc: I Phi-e-rơ 3:13-18 |

Đừng nao núng. I Phi-e-rơ 3:14

Nỗi sợ hãi vẫn luôn đeo bám Hadassah, bé gái Do Thái sống ở thế kỷ thứ nhất. Đây là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết A Voice in the Wind (Tiếng Nói Trong Gió) của Francine Rivers. Sau khi Hadassah bị bắt làm nô lệ cho một gia đình người La Mã, cô rất sợ sẽ bị bắt bớ vì đức tin nơi Đấng Christ. Cô biết rằng các Cơ Đốc nhân thường bị khinh miệt, nhiều người còn bị hành hình hoặc bị ném cho sư tử trong đấu trường. Liệu cô có đủ can đảm bảo vệ chân lý khi bị thử thách?

Và rồi nỗi sợ kinh khiếp nhất cũng đến. Cô đã đối diện với bà chủ và các viên quan La Mã, là những người căm ghét Cơ Đốc giáo. Cô có hai lựa chọn: Từ bỏ đức tin nơi Đấng Christ hoặc bị đưa đến đấu trường. Nhưng khi cô tuyên bố Chúa Jêsus là Đấng Christ thì nỗi sợ hãi tan biến và cô trở nên can đảm ngay cả khi đối diện với sự chết.

Kinh Thánh nhắc chúng ta nhớ rằng sẽ có lúc chúng ta phải chịu khổ vì làm điều đúng, dù là chia sẻ Phúc Âm hay sống tin kính, đi ngược với những giá trị sống ngày nay. Kinh Thánh bảo chúng ta đừng nao núng (I Phi. 3:14), nhưng phải “tôn cao Đấng Christ… là Chúa” trong lòng mình (c. 15). Trận chiến chính của Hadassah diễn ra trong lòng cô. Cuối cùng, khi cô quyết định chọn Chúa Jêsus, cô đã có được lòng can đảm để sống trung tín.

Khi chúng ta quyết định tôn cao Đấng Christ, Ngài sẽ giúp chúng ta can đảm và vượt qua mọi sợ hãi giữa sự chống đối.

Lạy Cha, xin cho con lòng can đảm để đứng vững trong những lúc khó khăn.
Chúng ta hãy can đảm khi làm chứng cho Chúa.

bởi Keila Ochoa |

CHÚ GIẢI

Khi viết thư cho các tín hữu đang bị bắt bớ vì cớ đức tin, sứ đồ Phi-e-rơ đã khích lệ họ đừng sợ nhưng cứ trung tín và “tôn cao Đấng Christ là Chúa” (I Phi. 3:14-15). Ông đang nói từ chính kinh nghiệm đau thương của mình. Sau khi Chúa Jêsus bị bắt, Phi-e-rơ đã bị người khác phát hiện ra chính ông là môn đồ của Đấng Christ, nhưng vì sợ hãi, ông đã chối không biết Ngài (Lu. 22:54-62).

Tuy nhiên, sự giáng lâm của Đức Thánh Linh trong ngày Lễ Ngũ Tuần đã thay đổi và ban năng lực cho Phi-e-rơ để trở nên một nhân chứng dạn dĩ (Công vụ 2:14). Khi bị bỏ tù vì rao giảng tại đền thờ (4:3), ông “được đầy dẫy Đức Thánh Linh” và dạn dĩ rao giảng về Đấng Christ (c.8-12). Khi nhìn thấy sự can đảm của Phi-e-rơ, những kẻ bắt bớ ông đã kết luận rằng ông “đã từng ở với Đức Chúa Jêsus” (c.13). Không để cho những đe dọa về hình phạt khiến mình sợ hãi, các tín hữu đã quyết tâm tôn kính Đấng Christ và họ đã được ban năng lực để rao giảng Lời Chúa cách dạn dĩ (c.31).

Chúa Jêsus đã hứa rằng Đức Thánh Linh sẽ ban năng quyền cho chúng ta để làm chứng nhân cho Ngài (1:8) và giúp chúng ta nói ra lời Ngài.

Đức Thánh Linh đã ban sự dạn dĩ và năng quyền để bạn làm chứng về Chúa Jêsus như thế nào?

Sim Kay Tee

shares