Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 18...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 18 tháng 03 năm 2018

93
0
http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 18 tháng 03 năm 2018

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 18 tháng 03 năm 2018

Thư Gởi Về Nhà

Đọc: Nê-hê-mi 8:5-12

Họ đọc rõ ràng trong sách luật pháp của Đức Chúa Trời rồi giải nghĩa cho người ta hiểu lời họ đọc. Nê-hê-mi 8:8

Khi phải xa nhà để tham gia khóa huấn luyện cho Thế Chiến thứ hai, các tân binh Mỹ trong khóa đào tạo cơ bản đã trở nên hài hước và thích nghi dần với những thách thức mà họ đối diện. Trong lá thư gởi về nhà, một thanh niên đã kể lại quá trình tiêm vắc-xin bằng những lời phóng đại: “Hai nhân viên y tế cầm cây lao móc đuổi theo chúng con. Họ túm lấy chúng con, đè chặt xuống sàn nhà và chích vào mỗi cánh tay một mũi.”

Tuy vậy, một anh lính bắt đầu nhận ra rằng hài hước cũng chỉ có tác dụng trong giới hạn nào đó. Rồi anh nhận được một cuốn Kinh Thánh. Anh viết: “Tôi thích Kinh Thánh lắm và tôi đọc hằng đêm. Tôi chưa bao giờ nhận ra mình có thể học biết được rất nhiều điều từ Kinh Thánh.”

Cách đây rất lâu, những người Do Thái bị lưu đày được hồi hương sau nhiều năm làm nô lệ tại Ba-by-lôn, họ đã đối diện với nhiều nan đề. Trong lúc vất vả xây lại vách thành Giê-ru-sa-lem, họ phải đối diện với sự chống đối của kẻ thù, nạn đói và tội lỗi của chính họ. Giữa những nan đề đó, họ tìm đến Lời Chúa. Họ kinh ngạc trước những điều mình học được. Khi các thầy tế lễ đọc sách Luật pháp của Chúa, dân chúng được cảm động và họ đã khóc (Nê. 8:9). Nhưng họ cũng tìm thấy sự an ủi. Quan tổng trấn Nê-hê-mi nói với họ rằng: “Đừng buồn thảm vì sự vui vẻ về Đức Giê-hô-va là sức mạnh của anh em” (c.10).

Chúng ta không cần phải đợi đến khi gặp nan đề mới lắng nghe tiếng Chúa. Chúng ta có thể học biết về thuộc tính của Chúa, sự tha thứ và an ủi của Ngài trong Kinh Thánh. Chúng ta sẽ kinh ngạc trước những điều mà Thánh Linh Chúa sẽ bày tỏ trong từng trang Kinh Thánh.

Lạy Chúa, xin giúp con không chỉ tìm kiếm Ngài khi gặp khó khăn, nhưng trong mọi lúc. Cảm tạ Chúa đã dạy dỗ chúng con mỗi ngày về tình yêu thương của Ngài.
Kinh Thánh giúp chúng ta nhìn thấy con người thật của chính mình và tình yêu bao la của Chúa.

bởi Tim Gustafson

 

shares