Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 18...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 18 tháng 04 năm 2018

50
0
http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 18 tháng 04 năm 2018

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 18 tháng 04 năm 2018

Phán Xét Dựa Vào Xuất Thân

Đọc: Các quan xét 11:1-8, 29

Bấy giờ, Thần của Đức Giê-hô-va ngự trên Giép-thê. Các quan xét 11:29

“Quê bạn ở đâu?” Chúng ta thường dùng câu hỏi này để biết nhiều hơn về ai đó. Nhưng với nhiều người, câu trả lời thật phức tạp. Đôi khi chúng ta không muốn chia sẻ hết mọi chi tiết.

Trong sách Các Quan Xét, có lẽ Giép-thê không muốn trả lời câu hỏi đó chút nào. Các anh em cùng cha khác mẹ đã đuổi ông khỏi quê hương Ga-la-át vì xuất thân “đáng nghi ngờ” của ông. Họ tuyên bố: “Mầy là con của một người đàn bà khác” (Các. 11:2). Kinh Thánh nói rõ: “Ông là con của một kỹ nữ” (c.1).

Nhưng Giép-thê là một lãnh đạo thiên phú, và khi dân thù nghịch gây chiến với người Ga-la-át thì những người đuổi ông đi đột nhiên muốn ông quay về. Họ nói: “Xin ông về lãnh đạo chúng tôi” (c.6). Giép-thê hỏi: “Chẳng phải các ông ghét tôi và đuổi tôi khỏi nhà cha tôi sao?” (c.7). Sau khi họ bảo đảm với ông rằng mọi chuyện sẽ khác, ông đã đồng ý lãnh đạo họ. Kinh Thánh cho biết: “Bấy giờ, Thần của Đức Giê-hô-va ngự trên Giép-thê” (c.29). Bởi đức tin, ông đã lãnh đạo họ đến chiến thắng vẻ vang. Tân Ước đã nhắc đến ông trong danh sách anh hùng đức tin (Hêb. 11:32).

Dường như Chúa thường chọn những người mà không ai nghĩ đến nhất để làm công việc Ngài, phải không? Chúng ta đến từ đâu, làm cách nào chúng ta có mặt ở đây, hay chúng ta đã làm gì không quan trọng. Điều quan trọng là chúng ta lấy đức tin đáp lại tình yêu của Chúa.

Lạy Chúa, chúng con được yên ủi rất nhiều khi biết rằng Ngài không thiên vị ai dựa vào xuất thân. Cơ nghiệp của chúng con là ở nơi Ngài. Cảm tạ Chúa đã cho chúng con được làm con nuôi trong gia đình của Ngài.
Nhưng có nhiều người đầu sẽ trở nên cuối, và người cuối sẽ trở nên đầu. Ma-thi-ơ 19:30

bởi Tim Gustafson 

CHÚ GIẢI

Những chi tiết trong câu chuyện Giép-thê thật đặc biệt, nhưng ý tưởng một người không ai nghĩ đến lại trở thành anh hùng của câu chuyện thì là điều có thể thấy rõ ràng trong toàn bộ Kinh Thánh. Thật vậy, nhiều lần người chúng ta mong đợi trở thành anh hùng lại chẳng phải là anh hùng gì cả, chẳng hạn như Sau-lơ, một người cao to vai rộng. Sự không vâng lời Chúa đã dẫn Sau-lơ đến chỗ sa sút, nhưng Chúa lại gọi Đa-vít, chàng trai trẻ chăn chiên là “một người đẹp lòng Ngài” (I Sa. 13:14).

Điều gì biệt riêng những người mà Chúa sử dụng để thực hiện công việc Ngài? Dù là một kỵ nữ (Ra-háp), một người mơ mộng (Giô-sép), một chàng chăn chiên (Đa-vít), một trinh nữ (Ma-ri) hay một người từng là người Pha-ri-si (Phao-lô), thì yếu tố chung là cách họ đáp ứng với Chúa. Chúa sử dụng những người lắng nghe tiếng gọi của Ngài và đáp ứng bằng đức tin. Chúa có thể sử dụng bạn thế nào?

J.R. Hudberg

shares