Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 18...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 18 tháng 06 năm 2018

27
0
http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 18 tháng 06 năm 2018

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 18 tháng 06 năm 2018

Phước Hạnh Giữa Hỗn Độn

Đọc: Sáng thế ký 28:10-22

Đấng đã bắt đầu làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn việc ấy cho đến ngày của Đấng Christ Jêsus. Phi-líp 1:6

Tôi đã tự đưa mình vào mớ hỗn độn này, thì tôi phải tự đưa mình ra, đôi khi tôi nghĩ như thế. Mặc dù tôi tin rằng Chúa là Đấng đầy lòng ân điển, nhưng tôi vẫn có khuynh hướng hành động như thể sự cứu giúp của Ngài chỉ dành sẵn khi tôi xứng đáng.

Cuộc gặp gỡ lần đầu tiên giữa Đức Chúa Trời và Gia-cốp là một minh họa tuyệt vời cho thấy suy nghĩ này sai lầm thế nào.

Gia-cốp đã bỏ cả đời để cố gắng thay đổi số phận của mình. Ông là đứa con thứ trong một thời đại mà con trai cả được nhận sự chúc phước của cha – là điều sẽ đảm bảo cho một tương lai thịnh vượng.

Vì thế, Gia-cốp quyết định làm mọi thứ có thể để có được sự chúc phước từ cha. Cuối cùng, bằng sự dối gạt, ông đã thành công để có được lời chúc phước mà lẽ ra dành cho anh trai mình (Sáng. 27:19-29).

Nhưng cái giá phải trả cho việc làm đó là gia đình bị chia cắt, Gia-cốp đã phải trốn chạy khỏi người anh đang vô cùng tức giận (c.41-43). Khi màn đêm buông xuống (28:11), chắc hẳn Gia-cốp đã cảm thấy cuộc đời phước hạnh đang xa vời hơn bao giờ hết.

Nhưng chính tại đó, bỏ lại phía sau vết tích của sự dối gạt, Gia-cốp đã gặp Chúa. Chúa cho ông thấy rằng ông không cần phải mưu mô để được chúc phước, nhưng ông đã làm điều ấy. Số phận của ông – một mục đích sống còn vĩ đại hơn nhiều so với sự thịnh vượng về vật chất (c.14) – được nắm giữ bởi Đấng chẳng bao giờ lìa bỏ ông (c.15).

Đó là bài học mà Gia-cốp đã dành cả đời để học.

Và chúng ta cũng vậy. Cho dù chúng ta có mang bao nhiêu hối tiếc hoặc cảm thấy Chúa dường như xa cách thế nào đi nữa thì Ngài vẫn ở đó – nhẹ nhàng hướng dẫn chúng ta bước ra khỏi mớ hỗn độn của mình để bước vào phước hạnh của Ngài.

Lạy Chúa, chúng con thường cảm thấy bị trói buộc trong những sai lầm của mình, nghĩ rằng sẽ chẳng còn tương lai nữa. Xin nhắc chúng con nhớ rằng Ngài là Đức Chúa Trời của Gia-cốp, là Đấng luôn hành động để làm thành mục đích của Ngài cho cuộc đời chúng con.
Đức Chúa Trời chẳng bao giờ ngừng yêu thương và hoàn thành mục đích của Ngài cho cuộc đời chúng ta.

bởi Monica Brands

shares