Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 18...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 18 tháng 09 năm 2018 – Được Chạm Trong Lòng Bàn Tay Ngài

44
0
http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng Ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 18 tháng 09 năm 2018 – Được Chạm Trong Lòng Bàn Tay Ngài

Được Chạm Trong Lòng Bàn Tay Ngài

Đọc: Ê-sai 49:14-18

 

Nầy, Ta đã chạm con trong lòng bàn tay Ta. Ê-sai 49:16

Trong nhiều năm Charles Spurgeon ở tại hội thánh Luân Đôn suốt thập niên 1800, ông thích giảng về sự phong phú của Ê-sai 49:16, là câu Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời chạm chúng ta trong lòng bàn tay Ngài. Ông nói: “Một câu Kinh Thánh như thế này cần phải được giảng hàng trăm lần!” Chân lý ấy quá quý giá đến nỗi chúng ta có thể ngẫm đi ngẫm lại trong tâm trí mình.

Spurgeon đã tạo nên sự kết nối tuyệt vời giữa lời hứa của Chúa dành cho dân Y-sơ-ra-ên của Ngài với Con Trời là Chúa Jêsus trên thập tự giá khi Ngài chết vì chúng ta. Spurgeon đã hỏi: “Những vết thương trong tay Ngài là gì?… Công cụ của người chạm khắc là cây đinh, được đóng vào bởi chiếc búa. Ngài chắc hẳn đã bị buộc chặt vào Thập Tự Giá, để rồi những người thuộc về Ngài thật sự được chạm vào lòng bàn tay Ngài.” Như Chúa đã hứa chạm những người thuộc về Ngài vào lòng bàn tay Ngài, thì Chúa Jêsus cũng dang rộng đôi tay Ngài trên thập tự giá, đón nhận những cái đinh đóng vào tay Ngài để chúng ta được tự do khỏi tội lỗi mình.

Nếu và khi chúng ta bị cám dỗ nghĩ rằng Chúa đã bỏ quên mình rồi, thì chúng ta chỉ cần nhìn vào lòng bàn tay mình và nhớ lại lời hứa của Ngài. Ngài đã chịu những dấu vết không thể nào xóa mờ trong lòng bàn tay Ngài vì chúng ta; Ngài yêu thương chúng ta quá nhiều!

Lạy Chúa, tình yêu Ngài dành cho con bao la quá đỗi! Ngài mãi giữ gìn con ở trước mặt Ngài. Con biết Ngài sẽ chẳng bao giờ lìa bỏ con. Con biết ơn Ngài!
Chúa chạm chúng ta trong lòng bàn tay Ngài.

bởi Amy Boucher Pye 

CHÚ GIẢI

Chúa luôn nhớ đến chúng ta và giữ lời hứa của Ngài. Điều này đã được khẳng định khi người ta nghiên cứu từ nhớ. Xuyên suốt Cựu Ước, chúng ta đọc những phân đoạn nói đến việc Chúa “nhớ đến” những người cụ thể (Sáng. 8:1; 19:29; 30:22). Nhiều phân đoạn khác nhắc lại những điều Ngài đã làm cho tất cả chúng ta. “Đức Giê-hô-va đã công bố sự cứu rỗi của Ngài và bày tỏ đức công chính Ngài trước mặt các nước. Ngài nhớ lại lòng nhân từ và sự thành tín của Ngài đối với nhà Y-sơ-ra-ên; các đầu cùng đất đã thấy ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời chúng ta” (Thi. 98:2-3). Chúa đã hành động cách đặc biệt trong đời sống của Áp-ra-ham, Y-sác, Gia-cốp, Giô-sép và Môi-se để hoàn thành lời hứa của Ngài, vì Ngài ghi nhớ giao ước của Ngài (xem Thi thiên 105).

Chúa Jêsus đã làm ứng nghiệm hoàn toàn những lời hứa của Đức Chúa Trời trong Cựu Ước. Chúng ta thấy điều này qua bài ca của Xa-cha-ri (Lu. 1:67-73): “Ngợi tôn Chúa, là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, vì Ngài đã thăm viếng và cứu chuộc dân Ngài.” Ngài đã “nhớ lại lời giao ước thánh của Ngài” (c.68, 72).

Chúa không bỏ quên chúng ta. Ngài ở cùng chúng ta qua Đức Thánh Linh (Giăng 14:26). Và một ngày nào đó, Ngài sẽ trở lại để thiết lập một trời mới đất mới, là nơi Ngài sẽ ở với chúng ta mãi mãi (Khải. 21:1-3).

Chúa đã bày tỏ cho bạn thấy Ngài không quên bạn ra sao?

Alyson Kieda

shares