Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 18...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 18 tháng 10 năm 2017

65
0
http://baigiangtinlanh.com
Gặp những viên đá

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 18 tháng 10 năm 2017

Gặp Những Viên Đá

Đọc: Ê-sai 53:1–12 |

Nhưng Người đã vì tội lỗi của chúng ta mà bị vết, vì gian ác của chúng ta mà bị thương. Ê-sai 53:5

Sau nhiều thế kỷ chịu sự tàn phá và chiến tranh, thành phố hiện đại Giê-ru-sa-lem được xây dựng ngay trên đống hoang tàn. Trong suốt chuyến thăm cùng gia đình, chúng tôi đi trên con đường Via Dolorosa (Con đường Thương khó) mà truyền thuyết nói rằng Chúa Jêsus đã bước đi trên chính con đường của Ngài đến thập tự giá. Trời nóng bức vì vậy chúng tôi dừng lại nghỉ mệt và đi xuống tầng hầm mát mẻ của Tu Viện Các Thiếu Nữ Si-ôn. Ở đó tôi bị ấn tượng khi nhìn thấy những viên đá lát đường cổ xưa được khai quật trong công trình gần đây—những viên đá có khắc hình các trò chơi của những người lính La Mã trong lúc rảnh rỗi.

Dù những viên đá đặc biệt đó có thể có sau thời Chúa Jêsus nhưng đã khiến tôi suy nghĩ về đời sống thuộc linh của mình lúc đó. Giống như người lính buồn chán giết thời gian vào những lúc nhàn rỗi, tôi đã trở nên tự mãn và không quan tâm đến Chúa và tha nhân. Tôi vô cùng cảm động khi nhớ lại rằng gần nơi tôi đang đứng, Chúa đã bị đánh đập, nhạo báng, sỉ nhục và gièm pha khi Ngài mang lấy tất cả những thất bại cùng sự nổi loạn của tôi trên thân Ngài.

“Nhưng Người đã vì tội lỗi của chúng ta mà bị vết, vì gian ác của chúng ta mà bị thương. Bởi sự trừng phạt Người chịu, chúng ta được bình an, bởi lằn roi Người mang, chúng ta được lành bệnh” (Ês. 53:5).

Lần đối diện với những viên đá đó cứ nhắc nhở tôi rằng ân điển yêu thương của Chúa Jêsus vĩ đại hơn tất cả mọi tội lỗi của tôi.

Lạy Chúa Jêsus, qua sự hy sinh lớn lao của Ngài, chúng con tìm thấy sự tha thứ, chữa lành và hy vọng. Cảm ơn Ngài vì chúng con được sống trong tình yêu của Ngài hôm nay và mãi mãi.
Tội lỗi của chúng ta rất lớn—nhưng ân điển của Chúa còn lớn hơn nhiều.

bởi David McCasland 

CHÚ GIẢI

Hiếm có lời tiên tri nào trong Cựu Ước nói về Chúa Jêsus như những dự báo rõ ràng. Khi đọc ngược lại, chúng ta có thể thấy ở hầu hết các lời tiên tri, Chúa Jêsus đã đem đến ý nghĩa trọn vẹn cho những lời vốn là mầu nhiệm khó hiểu trong thời đó. Nhưng khi được đọc dưới ánh sáng của Chúa Jêsus, thì giờ đây những lời nầy có thể làm thay đổi đời sống.

Lời tiên tri của Ê-sai về Người Đầy Tớ Chịu Khổ là một ví dụ. Nhiều người Y-sơ-ra-ên tin rằng chính đất nước bị bắt hiếp của họ đang gánh lấy tội lỗi của thế gian. Chỉ khi nhìn lại thì những người như chúng ta mới có thể nhận ra rằng “chúng ta” là những người đã vô tình đưa đến cái chết của chính Chúa và Đấng Cứu Thế của chúng ta (Xa. 12:10-14).

Thật khó để thừa nhận, nhưng đây là sự đau khổ vì lợi ích và sự yên ủi của chúng ta. Đó là cách mà chúng ta có thể đọc những lời đã từng quá mầu nhiệm này và thấy được Chúa yêu chúng ta đến mức nào.

 

shares