Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 18...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 18 tháng 10 năm 2018 – Gai Đâm

88
0
http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 18 tháng 10 năm 2018 – Gai Đâm

Gai Đâm

Đọc: Ê-sai 53:1–6

Nhưng Người đã vì tội lỗi của chúng ta mà bị vết… Bởi lằn roi Người mang, chúng ta được lành bệnh. Ê-sai 53:5

 

Tôi bị gai đâm vào ngón trỏ, máu rỉ ra. Tôi la lên và rên rỉ, rút tay lại theo phản xạ tự nhiên. Nhưng đó không phải là điều để ngạc nhiên: cố nhổ bụi gai mà không đeo găng tay thì chuyện đó xảy ra là điều tất yếu.

Vết gai đâm làm ngón tay tôi đau nhức, máu rỉ ra từ vết thương khiến tôi phải chú ý đến nó. Rồi khi tôi đi tìm băng keo cá nhân, tôi chợt nghĩ đến Chúa Cứu Thế. Sau khi đánh đòn, quân lính đội mão gai lên đầu Chúa Jêsus (Gi. 19:1–3). Tôi nghĩ, một cái gai thôi cũng quá đau rồi, nguyên mão gai sẽ đau đớn biết dường nào? Và đó chỉ là một phần nhỏ trong nỗi đau thể xác mà Chúa đã chịu. Người ta dùng roi đánh lên lưng Ngài. Rồi đóng đinh vào tay và chân Ngài. Họ dùng giáo đâm xuyên hông Ngài.

Chúa Jêsus còn chịu nỗi đau thuộc linh nữa. Ê-sai 53:5 cho biết: “Nhưng Người đã vì tội lỗi của chúng ta mà bị vết, Vì gian ác của chúng ta mà bị thương. Bởi sự trừng phạt Người chịu, chúng ta được bình an, bởi lằn roi Người mang, chúng ta được lành bệnh.” Sự “bình an” mà Ê-sai đang nói đến ở đây là một cách nói khác về sự tha thứ. Chúa Jêsus bằng lòng bị gươm đâm, đinh đóng, gai đâm để tâm linh chúng ta được bình an với Đức Chúa Trời. Sự hy sinh, sẵn lòng chết thay của Ngài khiến chúng ta được bước vào mối liên hệ với Đức Chúa Cha. Kinh Thánh cho biết Ngài đã làm điều đó vì bạn, vì tôi.

Lạy Cha, con không thể hình dung hết nỗi đau mà Con Ngài đã chịu để tẩy sạch tội lỗi của con. Cảm ơn Ngài đã sai Con Ngài đến vì con, chịu đinh đóng vì tội lỗi con để con được bước vào mối liên hệ với Ngài.
Chúa Jêsus bằng lòng bị gươm đâm, đinh đóng, gai đâm để tâm linh chúng ta được bình an với Đức Chúa Trời.

bởi Adam Holz 

CHÚ GIẢI

Ê-sai 53:1-6 nằm trong phần được gọi là Bài Ca Của Người Đầy Tớ. Có bốn Bài Ca Của Người Đầy Tớ trong Ê-sai, mô tả về sự phục vụ, sự chịu khổ và sự đắc thắng của tôi tớ Chúa — tức là Chúa Jêsus, Đấng Mê-si-a. Những bài hát này được tìm thấy trong Ê-sai 42:1-9, 49:1-13, 50:4-11 và 52:13-53:12.

Bài hát cuối cùng này mô tả sự chịu khổ và sự đắc thắng của Người đầy tớ. Mặc dù Người bị đâm, bị đè nén, bị hành hạ và bị thương, nhưng chính sự chịu khổ của Người mang đến cho chúng ta sự bình an và sự chữa lành (53:5). Mục đích tối thượng của sự chịu khổ này được trình bày trong câu 10 — mạng sống của Người là tế lễ chuộc tội. Người đầy tớ thế chỗ của chúng ta — chịu khổ vì chúng ta và gánh tội lỗi của chúng ta. Và bởi sự chịu khổ và sự chết của Ngài, chúng ta được ban sự sống và sự bình an. Nhưng sự chết không phải là kết thúc của người đầy tớ: “Nhờ sự khốn khổ của linh hồn mình, người sẽ thấy kết quả” (c.11). Qua sự chịu khổ và sự phục sinh của Ngài, Chúa Jêsus giải hòa nhân loại với Đức Chúa Trời (xem Mat. 8:17; Cv. 8:30-35; Rô. 10:15-17; 15:21).

Đâu là cách để bạn ca ngợi sự sống đời đời mà Chúa Jêsus đã chịu chết để ban cho bạn?

J.R. Hudberg

shares