Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 18...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 18 tháng 5 năm 2017

46
0
http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 18 tháng 5 năm 2017

Trước hết xin quý vị con cái Chúa cầu nguyện để Chúa ban phước trên những người thực hiện chương trình Lời sống hằng ngày này. Địa chỉ trang web gốc là: http://ourdailybread.org/. Để có được bài học này họ phải cố gắng rất nhiều và rất cần tài chánh để tiếp tục thực hiện. Mọi sự dâng hiến quý vị có thể góp phần. xin hãy góp phần : http://vietnamese-odb.org/donate để góp phần dâng hiến. Chúng tôi nghe và thấy được gây dựng rất nhiều nên đã copy vào web baigiangtinlanh.com. Quý vị có thể nghe trực tiếp tại trang web gốc.

Được Chúa Ban Lễ Phục

Đọc: Xa-cha-ri 3

Hãy xem, Ta đã cất bỏ tội ác khỏi ngươi, và Ta sẽ mặc lễ phục tốt đẹp cho ngươi. Xa-cha-ri 3:4

Khi các con tôi còn nhỏ, chúng thường chơi đùa trong khu vườn ẩm ướt và nhanh chóng bị lấm lem bùn đất. Để tốt cho các con và cũng tránh làm sàn nhà bị dơ, tôi thường cởi đồ dơ của các con ra ngay tại cửa rồi lấy khăn quấn chúng lại trước khi vào phòng tắm. Bùn đất trên người chúng nhanh chóng được rửa sạch bằng xà bông, nước và những cái ôm trìu mến.

Trong sự hiện thấy của Xa-cha-ri, chúng ta thấy Giê-hô-sua, là thầy tế lễ thượng phẩm, đang mặc chiếc áo bẩn tượng trưng cho tội lỗi và những việc làm sai trái (Xa. 3:3). Nhưng Chúa đã làm cho ông được sạch, cất đi chiếc áo bẩn của ông và mặc cho ông lễ phục tốt đẹp (3:5). Chiếc mũ và bộ áo mới cho thấy rằng Chúa đã cất đi những tội lỗi khỏi ông.

Bởi công tác cứu chuộc của Chúa Jêsus, chúng ta nhận được sự thanh tẩy của Chúa, được giải phóng khỏi những việc làm sai trái. Kết quả của sự hy sinh trên thập tự giá của Ngài là chúng ta được rửa sạch khỏi bùn đất tội lỗi bám dính vào chúng ta và được mặc những chiếc áo mới của con cái Đức Chúa Trời. Chúng ta không còn bị định tội bởi những sai phạm của mình (dù đó là nói dối, nói hành, trộm cắp, tham lam, hay bất cứ điều gì khác), nhưng chúng ta có thể nhận được những điều mà Chúa ban cho những người Ngài yêu — được phục hồi, được đổi mới, được thanh tẩy, được tự do.

Hãy cầu xin Chúa cất đi những chiếc áo dơ bẩn mà bạn đang mặc trên người để bạn được mặc lấy chiếc áo Ngài đã dành sẵn cho bạn.

Lạy Chúa Jêsus, bởi sự hy sinh cứu chuộc của Ngài trên thập tự giá, chúng con được Đức Chúa Trời chấp nhận và yêu thương. Nguyện chúng con nhận lãnh món quà này vì sự vinh hiển của Ngài.
Ai là Đấng có thể tẩy sạch tội lỗi của tôi? Chỉ có Chúa Jêsus!
CHÚ GIẢI: Trong phân đoạn Kinh Thánh hôm nay, Sa-tan không bị quở trách vì buộc tội Giê-hô-sua không căn cứ. Sa-tan bị quở trách vì tình trạng hiện tại của Giê-hô-sua (mặc quần áo bẩn—tượng trưng cho sự đoán xét và tội lỗi) chưa phải là tình trạng cuối cùng của ông. Đức Chúa Trời đã biến đổi tình trạng của ông khi mặc cho ông lễ phục thánh sạch, tượng trưng cho sự công chính của Đức Chúa Trời.
shares