Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 18...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 18 tháng 7 năm 2017

39
0
http://baigiangtinlanh.com
Kinh thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 18 tháng 7 năm 2017

Dán Nhãn

Đọc: Rô-ma 5:1–11 |

Nhưng Đức Chúa Trời bày tỏ lòng yêu thương của Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là tội nhân thì Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta. Rô-ma 5:8

Một hội thánh trong thành phố của tôi làm một tấm thiệp chào mừng độc đáo, chuyển tải tình yêu và ân điển của Chúa dành cho mọi người. Tấm thiệp có nội dung: “Nếu Bạn Là… thánh nhân, tội nhân, kẻ thất bại, người chiến thắng”—và nhiều từ ngữ khác dùng để mô tả những người đang tranh chiến—“nghiện rượu, giả hình, lừa đảo, sợ hãi, bị ruồng rẫy… Bạn được chào đón ở đây.” Một mục sư đã nói với tôi: “Chúng tôi cùng đọc lớn tấm thiệp này trong các buổi thờ phượng mỗi Chúa Nhật.”

Đã bao lần chúng ta chấp nhận những gì người khác “dán nhãn” cho mình và để điều đó định nghĩa bản thân. Và chúng ta cũng rất dễ “dán nhãn” cho người khác. Thế nhưng, ân điển của Chúa vô hiệu hóa những “nhãn dán” đó vì ân điển ấy bắt nguồn từ tình yêu của Ngài, chứ không phải những gì chúng ta nhận thức về bản thân. Dù chúng ta thấy mình tuyệt vời hay tệ hại, có năng lực hay kém cỏi, chúng ta đều có thể nhận được sự sống đời đời vì đó là món quà đến từ Ngài. Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở những người theo Chúa Jêsus tại Rô-ma rằng “đang khi chúng ta còn yếu đuối thì đúng kỳ hạn Đấng Christ chịu chết vì kẻ có tội” (Rô. 5:6).

Chúa không đòi hỏi chúng ta phải thay đổi bằng sức riêng của mình. Thay vào đó, Ngài mời gọi chính con người thật của chúng ta đến để nhận niềm hy vọng, sự chữa lành và sự tự do trong Ngài. “Nhưng Đức Chúa Trời bày tỏ lòng yêu thương của Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là tội nhân thì Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta” (c.8). Chúa sẵn sàng và vui lòng tiếp nhận con người thật của chúng ta.

Lạy Cha Thiên Thượng, cảm ơn Ngài về tình yêu lạ lùng của Ngài trong Chúa Jêsus.
Sự tha thứ của Chúa vô hiệu hóa những “nhãn dán” thất bại hay kiêu ngạo được gán trên chúng ta.

bởi David McCasland |

shares