Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 18...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 18 tháng 8 năm 2017

51
0
http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 18 tháng 8 năm 2017

Bạn Là Một Nguyên Bản

Đọc: Thi Thiên 100 |

Phải biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Chính Ngài đã dựng nên chúng ta, chúng ta thuộc về Ngài. Thi Thiên 100:3

Mỗi chúng ta đều là một nguyên bản do Chúa tạo dựng. Không một người nam hay người nữ nào tự dựng nên chính mình. Không một ai tự mình trở nên tài giỏi, xuất sắc hay tỏa sáng. Chính Chúa đã dựng nên mỗi chúng ta. Ngài nghĩ đến chúng ta và tạo dựng chúng ta bằng tình yêu thương khôn xiết của Ngài.

Chúa dựng nên thân thể, tâm trí và linh hồn của bạn. Và Ngài vẫn chưa hoàn tất. Ngài vẫn tiếp tục tạo dựng bạn. Mục đích duy nhất của Ngài là khiến bạn trở nên trưởng thành. “Đấng đã bắt đầu làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn việc ấy cho đến ngày của Đấng Christ Jêsus” (Phil. 1:6). Chúa đang khiến bạn trở nên can đảm hơn, mạnh mẽ hơn, thánh khiết hơn, bình an hơn, yêu thương hơn, bớt ích kỷ hơn – có lẽ bạn luôn muốn trở thành người như vậy.

“Sự nhân từ [của Chúa] hằng có mãi mãi và sự thành tín Ngài còn đến đời đời” (Thi. 100:5). Chúa luôn luôn yêu thương bạn và Ngài sẽ thành tín với bạn cho đến cuối cùng.

Bạn đã được ban cho một tình yêu thương còn đến đời đời và một Đấng không bao giờ từ bỏ bạn. Đó là lý do đáng để vui mừng và “ca hát mà đến trước mặt Ngài” (c.2).

Nếu bạn không phải là người hát hay thì chỉ cần cảm ơn Ngài: “[Hãy] cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va” (c.1).

Lạy Cha, tạ ơn Ngài là Đấng đang hành động trong con. Con thấy thật khó thay đổi và đôi khi con tự hỏi làm thế nào để thay đổi hay con có thay đổi được không. Nhưng con biết rằng Ngài đang tiếp tục công việc của Ngài trong con và khi nhìn lại con sẽ thấy Ngài đang khiến con trưởng thành. Tạ ơn Ngài!
Sự trưởng thành thuộc linh diễn ra khi đức tin được vun trồng.

bởi David H. Roper |

shares