Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 19...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 19 tháng 03 năm 2018

33
0
http://baigiangtinlanh.com
Nghệ Thuật Bày Tỏ Lòng Biết Ơn

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 19 tháng 03 năm 2018

Nghệ Thuật Bày Tỏ Lòng Biết Ơn

Đọc: Thi thiên 118:1-14, 26-29

Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va vì Ngài là thiện; lòng nhân từ Ngài còn đến đời đời. Thi thiên 118:1

Trong ngày cưới, Martie và tôi vui vẻ hứa nguyện sẽ chung thủy với nhau “trong thuận cảnh hay nghịch cảnh, khi đau ốm hay khỏe mạnh, khi giàu hay nghèo.” Một mặt, có lẽ nhiều người thấy lạ vì trong ngày cưới vui vẻ, lời hứa nguyện hôn nhân lại đề cập đến một thực tế ảm đạm về nghịch cảnh, đau ốm và nghèo khó. Nhưng điều đó nhấn mạnh một sự thật rằng cuộc sống thường có những lúc “tồi tệ.”

Vậy, chúng ta cần làm gì khi đối diện với những khó khăn không thể tránh khỏi trong cuộc sống? Phao-lô khuyên chúng ta cần nhân danh Đấng Christ để “cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh” (I Tês. 5:18). Có lẽ đó là điều khó nhưng Chúa khích lệ chúng ta bày tỏ tinh thần biết ơn là hoàn toàn có lý do. Lòng biết ơn được đặt trên lẽ thật nền tảng rằng Ngài là “thiện” và “lòng nhân từ của Ngài còn đến đời đời” (Thi. 118:1). Chúa đang hiện diện với chúng ta và thêm sức cho chúng ta giữa nghịch cảnh (Hê. 13:5-6), và Chúa dùng thử thách để khiến chúng ta trở nên giống như Ngài (Rô. 5:3-4).

Khi đối diện với những lúc khó khăn trong cuộc đời, lòng biết ơn sẽ giúp chúng ta tập chú vào sự tốt lành của Chúa, và thêm sức để chúng ta vượt qua những tranh chiến của mình. Đồng thanh với trước giả Thi thiên, chúng ta có thể hát: “Hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va vì Ngài là thiện; lòng nhân từ Ngài còn đến đời đời” (Thi. 118:29).

Lạy Chúa, con nhận ra rằng khi con chỉ lo nhìn vào những nan đề của mình, thì con dễ quên rằng dù giữa muôn thử thách, Chúa vẫn luôn tốt lành. Xin dạy con biết bày tỏ tấm lòng biết ơn.
Lòng biết ơn là đức tính tốt được phát triển qua sự rèn tập.

bởi Joe Stowell 

CHÚ GIẢI

Trước giả Thi Thiên 118 biết rõ những khó khăn khi sống trong một thế giới sa ngã. Ngay cả khi kẻ thù bao quanh, trước giả vẫn có lòng tin mạnh mẽ nơi Chúa (c.8-9, 13-14, 28). Hãy lưu ý những câu mở đầu và kết thúc. Dù đối diện với hiểm nguy, trước giả bắt đầu và kết thúc bài thánh thi bằng việc ca ngợi Chúa: “Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va vì Ngài là thiện; Lòng nhân từ Ngài còn đến đời đời.”

Bạn có đang ở trong thử thách không? Hãy suy ngẫm về lòng nhân từ của Chúa và tình yêu đời đời của Ngài.

J.R. Hudberg

shares