Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 19...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 19 tháng 04 năm 2018

72
0
http://baigiangtinlanh.com
Đừng Vội Vã

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 19 tháng 04 năm 2018

Đừng Vội Vã

Đọc: Ê-sai 26:1-4

Người nào để tâm trí mình nương cậy nơi Chúa, thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình an trọn vẹn, vì người tin cậy Ngài. Ê-sai 26:3

“Hãy thẳng tay loại bỏ sự vội vã.” Khi hai người bạn cùng nói với tôi câu ngạn ngữ của nhà tư tưởng khôn ngoan Dallas Willard, tôi biết mình cần phải suy nghĩ về nó. Tôi đang lãng phí thì giờ và sức lực vào đâu? Quan trọng hơn, tôi vội vàng hướng về đâu mà không chịu tìm kiếm sự hướng dẫn và giúp đỡ từ Chúa? Suốt nhiều tuần, nhiều tháng sau đó, tôi ghi nhớ những lời đó và hướng bản thân mình quay trở lại với Chúa và sự khôn ngoan của Ngài. Tôi nhắc nhở chính mình tin cậy nơi Ngài, thay vì nhờ cậy vào phương cách riêng của mình.

Sự vội vàng quay cuồng dường như trái ngược với “sự bình an trọn vẹn” mà tiên tri Ê-sai nói đến. Chúa ban điều này cho “người nào để tâm trí mình nương cậy nơi Chúa,” bởi vì họ tin cậy Ngài (c.3). Ngài xứng đáng được chúng ta tin cậy trong hiện tại, tương lai và cho đến đời đời, vì “Đức Giê-hô-va, chính Đức Giê-hô-va, là vầng đá của mọi thời đại” (c.4). Tin cậy Chúa bằng cách để tâm trí mình trọn vẹn nơi Ngài chính là phương thuốc cho cuộc sống vội vã.

Còn chúng ta thì sao? Chúng ta có thấy mình nóng vội hay hấp tấp không? Hay ngược lại, chúng ta thường kinh nghiệm sự bình an. Hoặc có lẽ chúng ta đang ở đâu đó giữa hai thái cực đó.

Dù đang ở đâu thì tôi cầu nguyện để chúng ta có thể dẹp bỏ sự nóng vội khi đặt lòng tin cậy Chúa, là Đấng sẽ không bao giờ làm chúng ta thất vọng và là Đấng ban bình an.

Lạy Chúa, Ngài ban cho con sự bình an vượt quá mọi sự hiểu biết. Xin giúp con không xem món quà ấy là điều hiển nhiên mình nhận được mà không chút trân trọng. Con cảm ơn Ngài.
Sự bình an của Chúa khiến chúng ta không nóng vội.

bởi Amy Boucher Pye 

CHÚ GIẢI

Từ bình an trong Ê-sai 26:3 là một trong những từ yêu thích của tiên tri Ê-sai, được sử dụng hơn 20 lần trong sách Ê-sai. Từ này xuất hiện lần đầu trong Ê-sai 9:6, là nơi chúng ta thấy đề cập đến nhiều danh xưng của Đấng Mê-si-a được hứa ban, bao gồm danh xưng “Chúa Bình An”. Bình an là từ được dịch từ từ shalom trong tiếng Hê-bơ-rơ. Dù tất nhiên, từ bình an là cách dịch thích hợp, nhưng từ shalom có ý nghĩa rộng hơn là “hạnh phúc”, “thịnh vượng”, “đầy trọn” – sự hạnh phúc trọn vẹn của một người, một dân tộc, một nơi. Điều không được thể hiện rõ trong câu 3 ở các bản Kinh Thánh hiện đại là từ được dịch là “trọn vẹn” ở đây cũng là từ shalom trong tiếng Hê-bơ-rơ. Như vậy, nguyên văn của cụm từ “bình an trọn vẹn” là “shalom, shalom” hay “bình an, bình an”, ý muốn nói đến sự bình an tràn ngập, bình an thật, bình an bội phần. Câu 3 giúp chúng ta thấy rằng sự bình an là điều dành cho những người tin cậy nơi Chúa là nguồn sức lực đời đời của họ – là Vầng Đá của họ (c.4). Sự bình an này khiến họ thư thái, an nghỉ và nhẹ nhàng.

Arthur Jackson

shares