Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 19...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 19 tháng 06 năm 2018

19
0
http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 19 tháng 06 năm 2018

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 19 tháng 06 năm 2018

Sự Xét Đoán Sai Lầm

Đọc: Ma-thi-ơ 7:1-6

Đừng xét đoán ai để các con khỏi bị xét đoán. Ma-thi-ơ 7:1

Tôi thường vội vàng xét đoán những người vừa đi đường vừa nhìn vào màn hình điện thoại. Sao họ có thể mải mê mà không chú ý đến những chiếc xe suýt đâm vào họ như thế chứ? Tôi tự nhủ. Họ có màng đến sự an toàn của mình không? Nhưng một ngày nọ, khi đang băng qua một con hẻm, tôi đã mải chú ý vào cái tin nhắn đến nỗi không thấy chiếc xe đi bên trái. May là người tài xế thấy tôi và đạp phanh gấp. Tôi cảm thấy rất xấu hổ. Tôi chợt nhớ lại thái độ chỉ tay xét đoán của mình, tôi đã luôn cho rằng mình đúng. Tôi đã xét đoán người khác, rồi chính mình cũng làm điều tương tự.

Sự giả hình của tôi là điều Chúa Jêsus đã nói đến trong Bài Giảng Trên Núi: “Hỡi kẻ đạo đức giả! Trước hết hãy lấy cây đà khỏi mắt mình đi, rồi mới thấy rõ mà lấy cái dằm khỏi mắt anh em được” (Mat. 7:5). Tôi có một “cây đà” lớn – một điểm mù mà bởi đó, tôi đã xét đoán người khác với sự xét đoán sai lầm của mình.

Chúa Jêsus phán: “Vì các con xét đoán người ta thể nào thì họ cũng xét đoán các con thể ấy, các con lường cho người ta mực nào thì họ cũng sẽ lường cho các con mực ấy” (7:2). Nhớ lại cái nhìn khó chịu của anh tài xế hôm đó khi phải phanh gấp vì tôi bước ngay trước mũi xe, tôi được nhắc nhở về ánh mắt đầy khó chịu mà tôi hay nhìn những người cứ dán mắt vào điện thoại.

Không ai trong chúng ta hoàn hảo. Nhưng đôi khi tôi quên mất điều đó khi vội vàng xét đoán người khác. Tất cả chúng ta đều cần ân điển của Chúa.

Lạy Cha Thiên Thượng, xin giúp con là người nhanh an ủi và khích lệ nhưng chậm xét đoán người khác.
Hãy chậm xét đoán người khác.

bởi Linda Washington 

CHÚ GIẢI

Trong phần Kinh Thánh hôm nay, chúng ta thấy Chúa kết án thái độ đoán xét. Đáng chú ý là chúng ta thường muốn người khác phải hoàn hảo trong khi phớt lờ những lỗi lầm rành rành của mình. Người Pha-ri-si trong thời Chúa Jêsus công kích gay gắt tội lỗi của người khác trong khi họ dường như không nhận ra tội lỗi của mình. Khi thấy sự giả bộ của những kẻ giả hình này, Chúa Jêsus đã đưa ra một loạt những lời khiển trách: “Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là những kẻ đạo đức giả! Vì các ngươi rửa sạch bên ngoài chén đĩa, nhưng bên trong thì đầy dẫy sự tham lam và phóng túng. Hỡi người Pha-ri-si mù quáng! Trước hết, phải rửa bên trong chén đĩa, để bên ngoài cũng được sạch” (Mat. 23:25-26).

Từ giả hình trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là “đeo mặt nạ” và từ này được sử dụng để nói đến diễn viên trong các vở kịch. Đời sống riêng tư của những kẻ giả hình không giống với hình ảnh mà họ thể hiện trước mọi người. Đời sống Cơ Đốc nhân nên hướng tới sự chính trực và minh bạch. Để tránh giả hình, chúng ta cần phải xưng nhận tội lỗi mình và nương dựa nơi sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh để giúp chúng ta sống cuộc đời thánh khiết (Gal. 5:16; Êph. 5:18; I Giăng 1:9).

Đâu là những cách mà bạn sẽ bày tỏ sự nhân từ hơn trong cách phản ứng với hành vi của người khác?

Dennis Fisher

shares